5.4. Transformació dels camins

Cadascuna de les eines de transformació (gira, ajusta la mida, perspectiva, etc.) es poden configurar perquè actuïn sobre una capa, selecció o camí. Seleccioneu l'eina de transformació en la caixa d'eines, llavors seleccioneu la capa, selecció o camí en l'opció Transforma: en el diàleg d'opcions de l'eina. Això proporciona un potent conjunt de mètodes per alterar les formes dels camins sense afectar altres elements de la imatge.

Per defecte, quan una eina de transformació està configurada per afectar els camins, només afecta el camí actiu de la imatge, que es mostra ressaltat en el diàleg dels camins. Podeu fer que la transformació n'afecti a més d'un, utilitzant els botons de bloqueig de transformació del diàleg dels camins. No només els camins, sinó també les capes i els canals es poden bloquejar per a la transformació. Si transformeu un element que està bloquejat per a la transformació, tots els altres es transformaran de la mateixa manera. Així, per exemple, si voleu ajustar la mida d'una capa i un camí en la mateixa proporció, hauríeu de fer clic als botons de bloqueig perquè apareguin els símbols de la cadena a prop de la capa en el diàleg de capes, i del camí en el diàleg dels camins: després utilitzeu l'eina en la capa o en el camí, i l'altra seguirà la transformació automàticament.