5.4. Transformació dels camins

Cadascuna de les eines de transformació (gira, ajusta la mida, perspectiva, etc.) es poden configurar perquè actuïn sobre una capa, selecció o camí. Seleccioneu l'eina de transformació en la caixa d'eines, llavors seleccioneu la capa, selecció o camí en l'opció «Transforma:» en el diàleg d'opcions de l'eina. Això proporciona un potent conjunt de mètodes per a alterar les formes dels camins sense afectar altres elements de la imatge.

Per defecte, quan una eina de transformació està configurada per a afectar els camins, només afecta el camí actiu de la imatge, que es mostra ressaltat en el diàleg dels camins. Podeu fer que la transformació n'afecti a més d'un, utilitzant els botons de «bloqueig de transformació» del diàleg dels camins. No només els camins, sinó també les capes i els canals es poden bloquejar per a la transformació. Si transformeu un element que està bloquejat per a la transformació, tots els altres es transformaran de la mateixa manera. Així, per exemple, si voleu ajustar la mida d'una capa i un camí en la mateixa proporció, hauríeu de fer clic als botons de bloqueig perquè apareguin els símbols de la «cadena» a prop de la capa en el diàleg de capes, i del camí en el diàleg dels camins: després utilitzeu l'eina en la capa o en el camí, i l'altra seguirà la transformació automàticament.