11.6. Pintura a l'oli

11.6.1. Panoràmica

Figura 17.210. Exemple del filtre «Pintura a l'oli»

Exemple del filtre «Pintura a l'oli»

Imatge original

Exemple del filtre «Pintura a l'oli»

Filtre «Pintura a l'oli» aplicat


Aquest filtre crea una imatge similar a una pintura a l'oli. La Mida de la màscara en controla la sortida: un valor alt reduirà els detalls com si haguéssiu utilitzat un pinzell gruixut.

[Suggeriment] Suggeriment

El filtre GIMPressionista pot produir efectes similars, però permet un conjunt molt més ampli d'opcions variades.

11.6.2. Activa el filtre

Aquest filtre el trobareu al menú de la imatge a FiltresArtísticPintura a l'oli....

11.6.3. Opcions

Figura 17.211. Opcions del filtre «Pintura a l'oli»

Opcions del filtre «Pintura a l'oli»

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi de la màscara

El radi de la màscara selecciona la mida de la màscara del pinzell, s'utilitza per a fer pintura a l'oli. Els valors més grans produeixen un efecte més oliós.

Exponent

Regula la densitat de la màscara de la pinzellada de la pintura a l'oli.

Nombre d'intensitats

La mida de l'histograma: el valor predeterminat és 128. La reducció del nombre d'intensitats produeix una pèrdua de detalls.

Mode intensitat

Utilitzeu valors de luminància de píxels: per a provar.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.