11.6. Pintura a l'oli

11.6.1. Panoràmica

Figura 17.194. Exemple del filtre Pintura a l'oli

Exemple del filtre Pintura a l'oli

Imatge original

Exemple del filtre Pintura a l'oli

Filtre Pintura a l'oli aplicat


Aquest filtre crea una imatge similar a una pintura a l'oli. La Mida de la màscara en controla la sortida: un valor alt reduirà els detalls com si haguéssiu utilitzat un pinzell gruixut.

[Suggeriment] Suggeriment

El filtre GIMPressionista pot produir efectes similars, però permet un conjunt molt més ampli d'opcions variades.

11.6.2. Activa el filtre

Aquest filtre el trobareu al menú de la imatge a FiltresArtísticPintura a l'oli....

11.6.3. Opcions

Figura 17.195. Opcions del filtre Pintura a l'oli

Opcions del filtre Pintura a l'oli

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Radi de la màscara

El radi de la màscara selecciona la mida de la màscara del pinzell, s'utilitza per fer la pintura a l'oli. Els valors més grans produeixen un efecte més oliós.

Exponent

Regula la densitat de la màscara de la pinzellada de la pintura a l'oli.

Nombre d'intensitats

La mida de l'histograma: el valor predeterminat és 128. La reducció del nombre d'intensitats produeix una pèrdua de detalls.

Mode intensitat

Utilitzeu valors de luminància de píxels: per provar.