11.6. Pintura a l'oli

11.6.1. Panoràmica

Figura 17.201. Exemple del filtre Pintura a l'oli

Exemple del filtre Pintura a l'oli

Imatge original

Exemple del filtre Pintura a l'oli

Filtre Pintura a l'oli aplicat


Aquest filtre crea una imatge similar a una pintura a l'oli. La Mida de la màscara en controla la sortida: un valor alt reduirà els detalls com si haguéssiu utilitzat un pinzell gruixut.

[Suggeriment] Suggeriment

El filtre GIMPressionista pot produir efectes similars, però permet un conjunt molt més ampli d'opcions variades.

11.6.2. Activa el filtre

Aquest filtre el trobareu al menú de la imatge a FiltresArtísticPintura a l'oli....

11.6.3. Opcions

Figura 17.202. Opcions del filtre Pintura a l'oli

Opcions del filtre Pintura a l'oli

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Radi de la màscara

El radi de la màscara selecciona la mida de la màscara del pinzell, s'utilitza per fer la pintura a l'oli. Els valors més grans produeixen un efecte més oliós.

Exponent

Regula la densitat de la màscara de la pinzellada de la pintura a l'oli.

Nombre d'intensitats

La mida de l'histograma: el valor predeterminat és 128. La reducció del nombre d'intensitats produeix una pèrdua de detalls.

Mode intensitat

Utilitzeu valors de luminància de píxels: per provar.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.