7.16. Selecciona la capa del capdavall

Amb l'ordre Selecciona la capa del capdavall podeu fer que la capa del capdavall es converteixi en la capa activa de la imatge, de manera que queda ressaltada al quadre de diàleg de Capes. Si la capa del capdavall de la pila ja és la capa activa, el menú queda inhabilitat i gris clar.

7.16.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesPilaSelecciona la capa del capdavall,

  • o utilitzant la tecla de drecera Fi.

O feu clic al nom de la capa al quadre de diàleg de Capes.