2.4. El dibuixable actiu no és visible

Figura 4.4. La capa és invisible

La capa és invisible

El diàleg de les capes sense visibilitat en la capa activa.


Com explicar-ho: El diàleg Capes us permet activar o desactivar la visibilitat de cada capa. Observeu el Diàleg de les capes i mireu si la capa sobre la qual voleu actuar està activa (per exemple, enfosquida) i si té un símbol d'ull a l'esquerra. Si no, aquest és el problema.

Com resoldre-ho: Si la capa no està activa, feu-hi clic en el diàleg de Capes per activar-la. Si cap de les capes està activa, el dibuixable actiu podria ser un canal; cerqueu en el diàleg de Canals per a veure-ho. Malgrat tot, això no canvia la solució. Si el símbol de l'ull no hi apareix, feu clic en el diàleg de les capes a la part esquerra per a activar-lo: això hauria de fer-lo visible. Consulteu el Diàleg de Capes per si necessiteu més ajuda.