4.4. Comprimir imatges

Figura 3.21. Imatge d'exemple per a desar en JPEG

Imatge d'exemple per a desar en JPEG

Si teniu imatges que ocupin molt d'espai en el disc, podeu reduir aquest espai fins i tot sense canviar les dimensions de la imatge. La millor compressió d'imatge s'aconsegueix amb el format JPG, però fins i tot si la imatge ja està en aquest format, generalment podeu aconseguir que ocupi menys espai, ja que el format JPEG té un esquema de compressió adaptatiu que permet desar variant els nivells de compressió. L'inconvenient és que, com menys espai ocupi la imatge, més detall de la imatge original perdeu. També hauríeu de tenir en compte que en desar repetidament en el format JPEG es provoca cada vegada més degradació en la imatge.

Since GIMP-2.8, images are loaded and saved as .XCF files. Your JPG image has been loaded as XCF. GIMP offers you to Overwrite image-name.jpg or FileExport As to open the Export Image dialog.

Figura 3.22. Diàleg Exporta imatge

Diàleg Exporta imatge

The dialog opens with the file name already typed in the Name box, with the default.png extension. Delete the existing extension and type JPG instead, and GIMP will determine the file type from the file extension. Use the file extension list, red circled in the figure above, to see the types supported by GIMP. The supported extensions change depending on your installed libraries. If GIMP complains, or if JPEG is grayed out in the Extensions menu, cancel out of everything and step through the Secció 4.7, “Canvia el mode”. Once you have done this, click Save. This opens the Export Image as JPEG dialog that contains the quality control.

El diàleg Exporta com a JPEG fa servir valors predeterminats que redueixen la mida del fitxer i mantenen una bona qualitat visual. Aquesta és la manera més segura i ràpida de fer-ho.

Figura 3.23. El diàleg Exporta com a JPEG amb la qualitat per defecte

El diàleg Exporta com a JPEG amb la qualitat per defecte
El diàleg Exporta com a JPEG amb la qualitat per defecte

Reduïu la qualitat de la imatge per a fer-la encara més petita. Reduint la qualitat es degrada la imatge, així que assegureu-vos de seleccionar Mostra la previsualització en una finestra d'imatge per a avaluar visualment la degradació. Com es mostra en la figura anterior, una qualitat ajustada a 10 produeix una imatge de qualitat molt baixa que ocupa poc espai en el disc. La figura següent mostra una imatge més raonable. Una qualitat de 75 produeix una imatge raonable amb molt menys espai en el disc, que es carregarà més de pressa en una pàgina web. Encara que la imatge es degrada una mica, és acceptable per a la finalitat desitjada.

Figura 3.24. El diàleg Exporta com a JPEG amb qualitat 75

El diàleg Exporta com a JPEG amb qualitat 75
El diàleg Exporta com a JPEG amb qualitat 75

Per acabar, aquí hi ha una comparació de la mateixa imatge amb diversos graus de compressió:

Figura 3.25. Exemple per a un JPEG amb molta compressió

Exemple per a un JPEG amb molta compressió

Qualitat: 10; mida: 3,4 kilobytes

Exemple per a un JPEG amb molta compressió

Qualitat: 40; mida: 9,3 kilobytes


Figura 3.26. Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Qualitat: 70; mida: 15,2 kilobytes

Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Qualitat: 100; mida: 72,6 kilobytes