4.4. Comprimint imatges

Figura 3.21. Imatge d'exemple per a desar en JPEG

Imatge d'exemple per a desar en JPEG

Si teniu imatges que ocupin molt d'espai en el disc, podeu reduir aquest espai fins i tot sense canviar les dimensions de la imatge. La millor compressió d'imatge s'aconsegueix amb el format JPG, però fins i tot si la imatge ja està en aquest format, generalment podeu aconseguir que ocupi menys espai, ja que el format JPEG té un esquema de compressió adaptatiu que permet desar variant els nivells de compressió. L'inconvenient és que, com menys espai ocupi la imatge, més detall de la imatge original perdeu. També hauríeu de tenir en compte que en desar repetidament en el format JPEG es provoca cada vegada més degradació en la imatge.

Images are loaded and saved as .XCF files. Your JPG image has been loaded as XCF. GIMP offers you to Overwrite image-name.jpg or FileExport As to open the «Export Image» dialog.

Figura 3.22. Diàleg «Exporta la imatge»

Diàleg «Exporta la imatge»

El quadre de diàleg s'obre amb el nom del fitxer ja escrit en la caixa del nom, amb l'extensió .png per defecte. Elimineu l'extensió existent i escriviu JPG en el seu lloc, el GIMP determinarà el tipus de fitxer en funció de l'extensió de fitxer. Utilitzeu la llista d'extensió de fitxer, encerclada en vermell a la figura de dalt, per a veure els tipus suportats pel GIMP. Les extensions suportades canvien en funció de les biblioteques instal·lades. Si el GIMP es queixa, o si el «JPEG» es mostra en gris al menú Extensions, cancel·leu-ho tot i passeu per Secció 4.7, «Canvia el mode». Un cop fet això, feu clic a Desa. Això obre el diàleg «Exporta la imatge com a JPEG» que conté el control de qualitat.

El diàleg «Exporta com a JPEG» fa servir valors predeterminats que redueixen la mida del fitxer i mantenen una bona qualitat visual. Aquesta és la manera més segura i ràpida de fer-ho.

Figura 3.23. El diàleg «Exporta com a JPEG» amb la qualitat per defecte

El diàleg «Exporta com a JPEG» amb la qualitat per defecte
El diàleg «Exporta com a JPEG» amb la qualitat per defecte

Reduïu la qualitat de la imatge per a fer-la encara més petita. Reduint la qualitat es degrada la imatge, així que assegureu-vos de seleccionar «Mostra la previsualització en una finestra d'imatge» per a avaluar visualment la degradació. Com es mostra en la figura anterior, una qualitat ajustada a 10 produeix una imatge de qualitat molt baixa que ocupa poc espai en el disc. La figura següent mostra una imatge més raonable. Una qualitat de 75 produeix una imatge raonable que ocupa molt menys espai en el disc, que es carregarà més de pressa a una pàgina web. Encara que la imatge es degrada una mica, és acceptable per a la finalitat desitjada.

Figura 3.24. El diàleg «Exporta com a JPEG» amb qualitat 75

El diàleg «Exporta com a JPEG» amb qualitat 75
El diàleg «Exporta com a JPEG» amb qualitat 75

Per a acabar, aquí hi ha una comparació de la mateixa imatge amb diversos graus de compressió:

Figura 3.25. Exemple per a un JPEG amb molta compressió

Exemple per a un JPEG amb molta compressió

Qualitat: 10; mida: 3,4 kilobytes

Exemple per a un JPEG amb molta compressió

Qualitat: 40; mida: 9,3 kilobytes


Figura 3.26. Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Qualitat: 70; mida: 15,2 kilobytes

Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Qualitat: 100; mida: 72,6 kilobytes