13.6. Planeta petit

13.6.1. Resum

Aquest filtre converteix una panoràmica en un planeta petit. No totes les imatges encaixen amb aquest filtre. La imatge ideal és de 360 ° x 180 °, també coneguda com a imatge equirectangular. Veurem que també és possible utilitzar imatges normals.

13.6.2. Activació del filtre

El filtre es troba en el menú FiltresMapaPlaneta petit….

13.6.3. Opcions

Figura 17.301. Opcions del filtre «Planeta petit»

Opcions del filtre «Planeta petit»

Opcions

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Pan

Panoràmica horitzontal de càmeres. Si està marcada l'opció «Transformació inversa », l'opció «panoràmica» mou la línia de visió horitzontalment. Si no, funciona com a opció «Gira».

Inclina

Desplaçament vertical de la càmera. Mou la línia de la vista cap amunt/cap avall.

Gira

Angle de gir al voltant de l'eix de la càmera. Gira el planeta al voltant de la línia de visió.

Ampliar / Reduir

Nivell d'ampliació/reducció. Amplia/redueix el planeta.

Transformació inversa

Feu la projecció inversa; útil per a tocar el zenit, el nadir o altres parts de la panoràmica.

Mètode de mostreig

Els mètodes d'interpolació es descriuen a Interpolació

«Cúbic» pot donar millors resultats.

13.6.4. Utilització del filtre Planeta petit amb una imatge equirectangular

[Suggeriment] Suggeriment

Podeu trobar imatges equirectangulars gratuïtes a https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:360°_panoramas_with_equirectangular_projection.

Ettling_Isar_panorama.jpg by © Simon Waldherr sota la llicència CC by-sa 4.0

El GIMP ha obert aquesta imatge original de 16000x8000 píxels en un marc de 1000x500 px de 6.25. Aquesta és una captura de pantalla feta a la mida de 600x300 px. Observeu el cel buit, l'horitzó perfectament horitzontal, la perspectiva que s'esvaeix.

Filtre aplicat

13.6.5. Utilització del filtre Planeta petit amb una imatge normal

La panoràmica rarament satisfà les condicions necessàries per a aquest filtre, sobretot si talleu una imatge més gran. El filtre Planeta petit uneix els costats de la imatge esquerra i dreta, i crea un límit marcat no desitjat si els costats són diferents. Un horitzó desigual dona un cercle irregular. Un cel buit blau que ocupi la meitat superior de la imatge i un horitzó horitzontal són perfectes. Normalment, haureu de preparar la panoràmica abans d'utilitzar filtre.

Figura 17.302. Imatges originals

Imatges originals

Panorama original

Imatges originals

Filtre aplicat directament amb opcions predeterminades


 1. Netegeu el cel: amb Color Picker, blau fosc fins al primer pla de caixa d'eines i blau cel per a fons de caixa d'eines. Selecció rectangular del cel que inclou una petita part de l'horitzó. A la selecció, dibuixa un degradat de dalt a baix.

 2. Selecciona la vora esquerra de la imatge.

 3. Copia la selecció i enganxa-la com a capa nova.

 4. Q drecera per a obrir l'eina Alinea.

 5. Feu clic a la nova capa (superposada a l'àrea de selecció): apareixen nous límits de capa. Alineeu la capa nova a la imatge del costat dret.

 6. Select>Cap.

 7. Voltegeu la capa nova en horitzontal.

  La nova capa alineada i voltejada al costat dret de la imatge: els costats de la imatge esquerra i dreta són els mateixos. El cel serè. Horitzó apaïsat.

 8. Afegiu una màscara de capa negra a la nova capa.

 9. Apliqueu un degradat de negre a blanc a la màscara de capa.

 10. Apliqueu el filtre Planeta petit.

Figura 17.303. Resultats

Resultats

Imatge preparada

Resultats

Filtre aplicat