2.3. Crea

Figura 16.8. El submenú «Crea»

El submenú «Crea»

En Linux

El submenú «Crea»

En Windows


Aquest element del menú reemplaça al menú «Adquireix» que existia en versions anteriors del GIMP en el menú de la caixa d'eines i que conté molts logotips, botons, patrons...

Aquestes ordres varien una mica, depenent del vostre sistema, ja que el GIMP fa crides a funcions del sistema.

2.3.1. Activa el submenú

  • Podeu accedir a aquest submenú des de la barra de menú de la imatge amb FitxerCrea

2.3.2. Des del porta-retalls

Quan copieu una selecció, aquesta va al porta-retalls. Llavors podeu crear-ne una imatge nova.

Aquesta ordre fa la mateixa acció que l'ordre Enganxa com a nova imatge.

La tecla del teclat Impressió de pantalla captura la pantalla i la posa en el porta-retalls. Aquesta ordre té la mateixa acció que «agafar una captura de la pantalla completa» en la finestra del diàleg Captura de pantalla. La combinació de tecles Alt+Tecla d'impressió de pantalla agafa la finestra activa en la pantalla amb la seva decoració i la posa en el porta-retalls.

2.3.3. Des d'una pàgina web

Aquesta ordre obre un diàleg en què podeu introduir l'URL d'una pàgina web i obtenir la imatge en el GIMP.

L'ordre va per defecte a gimp.org. Proveu-ho.

2.3.4. Captura de pantalla

Figura 16.9. La finestra «Captura de pantalla»

La finestra «Captura de pantalla»

L'ordre Captura de pantalla obre un diàleg amb dues parts:

Àrea
Fes una captura de pantalla d'una finestra única

El punter del ratolí es converteix en una creu. Feu clic en la finestra d'imatge que vulgueu capturar. Es crea una imatge nova. Si l'opció Inclou la decoració de la finestra no està marcada, s'elimina la barra de títol i el marc blau que envolta la imatge.

Fes una captura de pantalla completa

És útil si voleu capturar un menú desplegable. Llavors és necessari un retard, perquè tingueu temps de desplegar el menú.

Si l'opció Inclou el punter del ratolí està marcada, llavors el punter del ratolí i la seva entrada amb la icona també es capturen. El punter del ratolí es captura en una capa separada. Així podeu moure'l a un altre lloc en la imatge.

Selecciona una regió per a capturar

The mouse pointer becomes a cross. Click and drag to create a rectangular selection in the image window. This selection will be opened as a new image. Its size is adapted to the selection size. Note: this setting is not available on Windows.

Retard

Quan feu una captura de la pantalla sencera, la pantalla es captura després d'aquest retard. En altres casos, el punter del ratolí es converteix en una creu després d'aquest retard.

2.3.5. Escàner/Càmera

Aquest element està present en el sistema operatiu Windows, utilitza el TWAIN. Els dispositius d'entrada de la imatge apareixen al diàleg, si estan connectats. Amb el Linux, heu d'instal·lar el connector XSane de tercers que estarà disponible en el menú fitxerCreaXSaneDiàleg del dispositiu....

Figura 16.10. Escàner i càmera

Escàner i càmera

Els tipus de dispositius per a capturar imatges són massa variats per a ser descrits aquí. Per sort, el seu ús és prou intuïtiu. En l'exemple que mostrem (en Windows 7), podeu iniciar un escàner o capturar una imatge amb una webcam.