6.23. Imatge escapçada

Podeu escapçar una imatge de dues formes:

6.23.1. Escapça la selecció

L'ordre Escapça a la selecció escapça la imatge al límit de la selecció eliminant qualsevol franja els continguts de la qual estiguin desseleccionats. Les àrees que estiguin parcialment seleccionades (per exemple, mitjançant la difuminació) no s'escapcen. Si heu difuminat la selecció, l'escapçat es fa al límit extern de l'àrea difuminada. Si no seleccioneu la imatge, el menú d'entrada es desactiva i el color s'atenua.

[Nota] Nota

Aquesta ordre escapça totes les capes de la imatge. Per escapçar únicament la capa activa, utilitzeu l'ordre Escapça la capa.

6.23.2. Escapça al contingut

Before GIMP-2.10, this command was named Autocrop image. The Crop to content command removes the borders from an image. It searches the active layer for the largest possible border area that is all the same color, and then crops this area from the image, as if you had used the Crop tool.

[Atenció] Atenció

Tingueu en compte que aquesta ordre només fa servir la capa activa de la imatge per trobar les vores. Les altres capes s'escapcen segons els mateixos límits que els de la capa activa.

Figura 16.79. Exemple d'Escapça al contingut

Exemple d'Escapça al contingut

Aquesta imatge està formada per tres capes. Una amb un quadrat vermell, una altra amb un quadrat verd i totes dues en un fons groc semitransparent. La capa verda està activa.

Exemple d'Escapça al contingut

Escapça al contingut ha escapçat el quadrat verd i n'ha fet una capa. Les altres capes s'han escapçat a la mateixa mida que la verda. Només s'ha conservat una petita part del quadrat vermell.


6.23.3. Activa l’ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: ImatgeEscapça la selecció.