11.9. Lluentor suau

11.9.1. Panoràmica

Figura 17.209. Exemple del filtre Lluentor suau

Exemple del filtre Lluentor suau

Imatge original

Exemple del filtre Lluentor suau

Filtre Lluentor suau aplicat


Aquest filtre il·lumina la imatge amb una lluentor suau, com en el vell truc de tacar amb vaselina la lent. Produeix aquest efecte afegint llum a les zones més lluminoses de la imatge.

11.9.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge a: FiltresArtísticLluentor suau....

11.9.3. Opcions

Figura 17.210. Opcions del filtre Lluentor suau

Opcions del filtre Lluentor suau

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Radi de la lluentor

El paràmetre radi controla la nitidesa de l'efecte, produeix un efecte més o menys enterbolit.

Brillantor

El paràmetre lluentor controla el grau d'intensificació aplicada a les zones clares de la imatge.

Nitidesa

El paràmetre nitidesa controla com de definit o difús és l'efecte.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.