3. Obrir fitxers

Hi ha diferents maneres d'obrir una imatge en el GIMP:

3.1. Obre el fitxer

La manera més òbvia d'obrir un fitxer és emprant el menú. Useu FitxerObre per obrir el diàleg Obre una imatge, que us permet navegar fins al fitxer i seleccionar-lo fent clic sobre el nom. Aquest mètode funciona quan coneixeu el nom i la ubicació del fitxer que voleu obrir. Encara que el diàleg Obre una imatge té un panell de previsualització, no és còmode (o fàcil) trobar una imatge basant-se en una miniatura.

[Nota] Nota

En obrir un fitxer, el GIMP necessita determinar de quin tipus de fitxer es tracta. Desafortunadament, l'extensió del fitxer, com .jpg, no és fiable: les extensions de fitxers varien d'un sistema a un altre; els noms de fitxers es poden canviar perquè tinguin una altra extensió; i hi ha moltes raons per les quals un nom de fitxer pot no tenir extensió. El GIMP tracta primer de reconèixer un fitxer examinant-ne el contingut: la majoria dels formats de fitxer més comuns tenen «capçaleres màgiques» que permeten identificar-los; només si això no dóna resultat, el GIMP recorre a l'extensió.

Figura 5.4. El diàleg «Obre una imatge»

El diàleg «Obre una imatge»

La versió 2.2 del GIMP va introduir un nou diàleg Obre una imatge que proporciona diverses millores que us permeten navegar més de pressa cap a un fitxer. Potser la millora més important és la capacitat de crear «marcadors», o llocs, per a les carpetes que feu servir sovint. La llista dels vostres marcadors apareix en el costat esquerre del diàleg. Els que són a dalt, com «Escriptori», es proporcionen automàticament. Useu el botó Afegeix per a afegir el directori actual a la llista. Useu el botó Suprimeix per a suprimir el marcador seleccionat. Feu doble clic sobre un marcador per a navegar directament per aquest directori.

En la part central del diàleg hi ha una llista del contingut del directori seleccionat. Els subdirectoris es mostren en la part superior de la llista, i els fitxers sota aquests. Per defecte es mostren tots els fitxers del directori, però podeu restringir la llista perquè mostri només els fitxers d'imatge d'un tipus específic usant el menú de selecció de tipus de fitxer que hi ha sota la llista del directori.

En seleccionar un fitxer d'imatge en la llista, apareix una previsualització d'aquest en la part dreta del diàleg, juntament amb informació bàsica sobre la imatge. Tingueu en compte que les previsualitzacions es desen en generar-se, i algunes coses que podeu fer que la previsualització sigui incorrecta. Si sospiteu que això és així, podeu forçar la generació d'una nova previsualització fent clic sobre l'àrea de la previsualització mentre manteniu premuda la tecla Ctrl.

Per defecte, la caixa de text Ubicació és present en el diàleg Obre un fitxer. Pot estar oculta: la combinació de tecles Ctrl+L commuta la visibilitat d'aquesta caixa de text. També podeu fer clic en la icona de paper i llapis, situada al cantó superior esquerre per canviar la vista de la caixa de text.

[Nota] Nota

Si seleccioneu un nom de fitxer de la llista i feu clic en el botó «Obre» del cantó inferior dret del diàleg, en la majoria dels casos el GIMP en determina automàticament el tipus. Però en ocasions molt particulars, quan el tipus de fitxer no és gaire normal i el nom no té l'extensió apropiada, el GIMP pot fallar en aquesta detecció. Utilitzeu Selecciona el tipus de fitxer que està en la part inferior del diàleg per especificar un tipus de fitxer apropiat. En general, si el GIMP no aconsegueix obrir un fitxer d'imatge, és molt probable que aquest estigui corrupte o sigui d'un format no admès.

3.1.1. Import from PDF

If you select a PDF file to open, GIMP will show an extra dialog with options specific to this file type.

Page selection

You can select pages by typing one or more page numbers or ranges, separated by commas. For example, 4-7,9 selects pages 4, 5, 6, 7, and 9 of the document. The default is to select all of the pages in the document.

Open pages as

If this is set to Images, then GIMP will open each of the selected pages as a separate image. If it is set to Layers, then GIMP will create one image with each of the selected pages in its own layer.

Image size

The size of the image created is controlled by the Width, Height, and Resolution settings. A PDF document contains information about its width and height in units of physical length so it is meaningful to set the width or height of the image in pixels or its resolution in pixels per physical unit of length: as you set any of these three parameters, the other two will automatically adjust to match.

Use Anti-Aliasing

Check this box to apply antialiasing to text in the image.

3.1.2. Import from PostScript

If you select a PostScript file to open, GIMP will show an extra dialog with options specific to this file type.

Page selection

You can select pages by typing one or more page numbers or ranges, separated by commas. For example, 4-7,9 selects pages 4, 5, 6, 7, and 9 of the document. The default is to select all of the pages in the document.

Open pages as

If this is set to Images, then GIMP will open each of the selected pages as a separate image. If it is set to Layers, then GIMP will create one image with each of the selected pages in its own layer.

Rendering

The size of the image created is controlled by the Width, Height, and Resolution settings. A PostScript document contains information about its width and height in units of physical length so it is meaningful to set the width or height of the image in pixels or its resolution in pixels per physical unit of length: as you set any of these three parameters, the other two will automatically adjust to match.

Colouring

Select B/W to have GIMP create the image as a 2-color indexed image, Gray for a grayscale image, or Color for an RGB image (see Secció 1, «Tipus d'imatges» for a full explanation of these different image modes). If you select Automatic then GIMP will try to determine the most suitable mode from the contents of the file.

Try Bounding Box

If this is checked, GIMP will use the bounding box information in the PostScript file to determine how much of the page to use: effectively, this is equivalent to cropping whitespace from the edges of the image. It is possible for a PostScript file to contain no bounding box information, in which case this option will be ignored.

Antialiasing

You can choose to have GIMP apply antialiasing separately for text and for graphics in the imported image. Either Weak or Strong antialiasing may be applied: usually you should select Strong.