3.22. Preferences

This command displays the Preferences dialog, which lets you alter a variety of settings that affect the look, feel, and performance of GIMP.

3.22.1. Activeu l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: EditaPreferències