5.9. Coordenades polars

5.9.1. Visió general

Figura 17.74. Exemple del filtre Coordenades polars

Exemple del filtre Coordenades polars

Imatge original

Exemple del filtre Coordenades polars

Aplicació del filtre «Coordenades polars»


Dona una representació circular o rectangular de la imatge amb tots els intermedis possibles entre els dos.

5.9.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsCoordenades polars....

5.9.3. Opcions

Figura 17.75. Opcions del filtre «Coordenades polars»

Opcions del filtre «Coordenades polars»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Profunditat del cercle en percentatge

El lliscador i la casella d'entrada us permeten establir el grau de circularitat de la transformació, des del rectangle (0%) al cercle (100%).

Angle de decalatge

Aquesta opció controla l'angle des del qual comença el dibuix (0 - 359°), girant al voltant del centre del cercle.

Direcció oposada

Quan aquesta opció està marcada, el dibuix comença des de la dreta en lloc de l'esquerra.

Dibuixa des de dalt

Si no es marca l'opció, la part inferior de la imatge original apareixerà al mig de la nova imatge, i la part superior de la imatge estarà a l'exterior. Si es marca, passarà el contrari.

A polar

Si no està marcada, la imatge es transformarà en un rectangle (efecte estrany). Si està marcada, es transformarà en un cercle.

X, Y

Aquestes coordenades polars només estan actives si no està marcada l'opció «Trieu el mig».

Trieu el mig

Marcat per defecte: el centre d'origen és al mig de la capa. Si no està marcat, podeu modificar els paràmetres X i Y per a situar el centre d'origen.

5.9.4. Exemples

Figura 17.76. Amb text

Amb text

Si heu escrit un text, heu d'aplanar la imatge abans d'utilitzar el filtre.


Figura 17.77. Amb dues barres horitzontals

Amb dues barres horitzontals