5.7. Polar Coordinates

5.7.1. Visió general

Figura 17.62. Example for Polar Coordinates filter

Example for Polar Coordinates filter

Imatge original

Example for Polar Coordinates filter

Polar Coordinates filter applied


Dóna una representació circular o rectangular de la imatge amb tots els intermedis possibles entre els dos.

5.7.2. Activació el filtre

You can find this filter through FiltersDistortsPolar Coordinates….

5.7.3. Opcions

Figura 17.63. Polar Coordinates filter options

Polar Coordinates filter options

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Profunditat del cercle en percentatge

El lliscador i la casella d'entrada us permeten establir el grau de circularitat de la transformació, des del rectangle (0%) al cercle (100%).

Angle de desplaçament

Aquesta opció controla l'angle des del qual comença el dibuix (0 - 359°), girant al voltant del centre del cercle.

Direcció oposada

Quant aquesta opció està marcada, el dibuix comença des de la dreta en lloc de l'esquerra.

Dibuixa des de dalt

Si no es marca l'opció, la part inferior de la imatge original apareixerà al mig de la nova imatge, i la part superior de la imatge estarà a l'exterior. Si es marca, passarà el contrari.

A polar

Si no està marcada, la imatge es transformarà en un rectangle (efecte estrany). Si està marcada, es transformarà en un cercle.

X, Y

These polar coordinates are active only if the Choose middle option is unchecked.

Choose middle

Checked by default: origin center is at the middle of the layer. If unchecked, you can modify X an Y parameters to position the origin center.

Use the selection as input, Use the entire layer as input
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

5.7.4. Exemples

Figura 17.64. Amb text

Amb text

Si heu escrit un text, heu d'aplanar la imatge abans d'utilitzar el filtre.


Figura 17.65. Amb dues barres horitzontals

Amb dues barres horitzontals