6.10. Vinyeta

6.10.1. Panoràmica

A la fotografia, l'efecte vinyeta és una reducció de la brillantor de la imatge cap a la perifèria. Sovint és un efecte no desitjat a causa de la configuració de la càmera o de les limitacions de les lents. Però també s'utilitza deliberadament per a cridar l'atenció sobre el centre de la imatge. « Vinyeta » pot produir aquest efecte.

Figura 17.136. Imatges originals utilitzades com a exemples

Imatges originals utilitzades com a exemples

Original

Imatges originals utilitzades com a exemples

Filtre aplicat amb opcions predeterminades


El GIMP-2.10.20 ve amb controls (per defecte) en el llenç: dos límits amb nanses blanques que es converteixen en taronja i es tornen actius quan el punter del ratolí hi passa per sobre. L’àrea negra (per defecte) és la vinyeta. El limit extern és el límit de la vinyeta. El limit intern és el límit de l'àrea suau, l'àrea sense canvis. Entre els límits externs i interns hi ha l'àrea d’esvaïment, on la vinyeta s’esvaeix progressivament, amb una línia de punts que és la línia del punt mig.

Vinyeta amb opcions per defecte i control del llenç

L'acció de clic-i-arrossega és diferent en les línies i les nanses:

 • Clic-i-arrossega la línia límit per moure el límit i el punt mig (radi i suavitat).

 • Clic-i-arrossega una nansa per moure els límits (radi i estrenyedor).

 • Clic-i-arrossega el punt mig de la línia per moure’l.

 • En els tres casos, si premeu Maj només canviarà el radi.

6.10.2. Activeu el filtre

You can find this filter in the image menu through FiltersLight and ShadowVignette….

6.10.3. Opcions

Figura 17.137. Opcions de filtre «Vinyeta»

Opcions de filtre «Vinyeta»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Forma de vinyeta
 • Cercle

 • Quadrat

 • Diamant

 • Horitzontal, vertical: els límits i la línia són horitzontals o verticals.

La forma de la vinyeta (per exemple, el·lipse o cercle) depèn de la configuració de la Proporció.

Radi

Mida de la vinyeta: fins a quin punt l'efecte vinyeta arriba a la meitat de la diagonal de la imatge.

Radi = 0.700

Suavitat

Mida de la zona suau (sense canvis).

Suavitat = 0,100

Gamma

La linealitat de caiguda controla la corba de la caiguda des del centre cap a la perifèria: estableix la velocitat de reducció de la brillantor cap a les vores de la vinyeta (mida de l'àrea d'esvaïment).

Gamma = 1,00

Proporció

La Proporció és particular: amb el valor per defecte (màxim) 1,00, la vinyeta és un cercle dins una imatge quadrada i una el·lipse en una imatge rectangular. Reduint la Proporció, aquesta el·lipse tendeix a un cercle.

Estreny

Relació d'aspecte per a utilitzar:

 • 0,0 = 1:1

 • 0,5 = 2:1

  Forma de diamant, proporció = 0,0 i estrenyiment = 0,5

 • 1,0 = completament espremut verticalment

 • -0,5 = 1:2

 • 1,0 = completament espremut horitzontalment

[Nota] Nota

Per a utilitzar directament el factor d'estrènyer com a proporció, fixeu la Proporció a 0,0.

Centre X, Centre Y

Coordenades del centre de la vinyeta. L'origen és el cantó superior esquerre de la imatge. 1,00 és la vora dreta de la imatge. El centre es pot situar fora de la imatge.

Rotació

Rotació de la vinyeta. La vinyeta manté la seva forma.

També podeu fer clic-i-arrossega fora del límit exterior per girar la vinyeta

Controls del llenç

Desmarqueu aquesta opció per eliminar els controls del llenç.