6.9. Vinyeta

6.9.1. Panoràmica

A la fotografia, l'efecte vinyeta és una reducció de la brillantor de la imatge cap a la perifèria. Sovint és un efecte no desitjat a causa de la configuració de la càmera o de les limitacions de les lents. Però també s'utilitza deliberadament per cridar l'atenció sobre el centre de la imatge. « Vinyeta » pot produir aquest efecte.

Figura 17.127. Imatges originals utilitzades com a exemples

Imatges originals utilitzades com a exemples

Original

Imatges originals utilitzades com a exemples

Filtre aplicat amb opcions predeterminades


6.9.2. Activeu el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresLlums i ombresVinyeta... .

6.9.3. Opcions

Figura 17.128. Opcions de filtre «Vinyeta»

Opcions de filtre «Vinyeta»

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Forma de vinyeta
  • Cercle

  • Quadrat

  • Diamant

La forma de la vinyeta (per exemple, el·lipse o cercle) depèn de la configuració de la Proporció.

Radi

Fins a quin punt l'efecte vinyeta arriba a la meitat de la diagonal de la imatge.

Radi = 0.700

Suavitat

PENDENT

Suavitat = 0,100

Gamma

La linealitat de caiguda controla la corba de la caiguda des del centre cap a la perifèria: estableix la velocitat de reducció de la brillantor cap a les vores de la vinyeta.

Gamma = 1,00

Proporció

La Proporció és particular: amb el valor per defecte (màxim) 1,00, la vinyeta és un cercle dins una imatge quadrada i una el·lipse en una imatge rectangular. Reduint la Proporció, aquesta el·lipse tendeix a un cercle.

Estreny

Relació d'aspecte per a utilitzar:

  • 0,0 = 1:1

  • 0,5 = 2:1

    Forma de diamant, proporció = 0,0 i estrenyiment = 0,5

  • 1,0 = completament espremut verticalment

  • -0,5 = 1:2

  • 1,0 = completament espremut horitzontalment

[Nota] Nota

Per a utilitzar directament el factor d'estrènyer com a proporció, fixeu la Proporció a 0,0.

Centre X, Centre Y

Coordenades del centre de la vinyeta. L'origen és el cantó superior esquerre de la imatge. 1,00 és la vora dreta de la imatge. El centre es pot situar fora de la imatge.

Rotació

Rotació de la vinyeta. La vinyeta manté la seva forma.

Utilitzeu la selecció com a entrada, Utilitzeu tota la capa com a entrada
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».