6.3. Mode

Figura 16.64. El submenú «Mode» del menú «Imatge»

El submenú «Mode» del menú «Imatge»

El submenú Mode conté ordres que permeten canviar el mode de color de la imatge. Hi ha tres modes.

6.3.1. Activació del submenú

Podeu accedir a aquest submenú des del menú de la imatge: ImatgeMode.

6.3.2. Els continguts del submenú «Mode»