6.3. Mode

Figura 16.63. El submenú Mode del menú Imatge

El submenú Mode del menú Imatge

El submenú Mode conté ordres que permeten canviar el mode de color de la imatge. Hi ha tres modes.

6.3.1. Activació del submenú

Podeu accedir a aquest submenú des del menú de la imatge: ImatgeMode.

6.3.2. Els continguts del submenú Mode