14.3. Explorador de fractals

14.3.1. Visió general

Figura 17.328. Exemple per al filtre Explorador de fractals

Exemple per al filtre Explorador de fractals

Aplicació del filtre «Explorador de fractals»


With this filter, you can create fractals and multicolored pictures verging on chaos. This filter lets you pick from a collection of presets that can be adjusted easily. In contrast, the IFS Fractal filter lets you change the fractal structure in more detail, at the cost of being more complicated.

14.3.2. Starting Fractal Explorer

Menu command location for this filter: FiltersRenderFractalsFractal Explorer….

14.3.3. Opcions

Figura 17.329. Opcions del filtre «Explorador de fractals»

Opcions del filtre «Explorador de fractals»

La finestra de l'explorador de fractals conté dos panells: a l'esquerra el de la previsualització amb una funció d'ampliació; a la dreta s'hi troben les principals opcions organitzades en pestanyes: paràmetres, colors i fractals.

14.3.3.1. Previsualització
Previsualització en temps real

You can disable the Realtime preview if updating the preview is slow. In that case, you can update the preview by clicking the Redraw preview button.

By click-dragging the mouse pointer on the preview, you can draw a rectangle delimiting the area that will be zoomed.

Ampliació

These buttons allow you to Zoom In or Zoom Out the preview. The Undo button takes you back to the previous state. The Redo button will revert the last Undo.

14.3.3.2. Paràmetres

This tab contains settings to adjust the calculation and select a fractal type.

Paràmetres de la fractal

These sliders and input boxes allow you to set fractal spreading, repetition and aspect.

Esquerra, Dreta, Capdamunt, Capdavall

Podeu seleccionar l'extensió de la fractal entre un mínim i un màxim, en la direcció horitzontal i/o vertical. Els valors van del -3.0 al 3.0.

Iteracions

Amb aquest paràmetre, es pot establir la iteració, la repetició i el detall de la fractal. Els valors van del 0.0 al 1000.0

CX, CY

Amb aquests paràmetres, es pot canviar l'aspecte de la fractal en la direcció horitzontal (X) i/o vertical (Y), excepte per als tipus Mandelbrot i Sierpinski.

Obre, Restableix, Desa

Amb aquests tres botons, podeu desar la vostra feina amb tots els seus paràmetres, obrir un fractal prèviament desat, o tornar a l'estat original abans de totes les modificacions.

Tipus de fractal

Here you can choose the fractal type you want. You can choose from Mandelbrot, Julia, Barnsley 1, 2 or 3, Spider, Man 'o'war, Lambda or Sierpinski.

14.3.3.3. Colors

Figura 17.330. Opcions del filtre «Explorador de fractals» (colors)

Opcions del filtre «Explorador de fractals» (colors)

Aquesta pestanya conté opcions per a configurar els colors de la fractal.

Nombre de colors

Nombre de colors

This slider and its input boxes allow you to set the number of colors for the fractal, between 2 and 8192. A palette of these colors is displayed at the bottom of the tab. Actually, that's a gradient between colors in fractal: you can change colors with Color Density and Color Function options. Fractal colors don't depend on the colors of the original image. You can even use a white image for creating fractals.

Utilitza el suavitzat loglog

Si aquesta opció està marcada, els efectes de banda se suavitzaran.

Figura 17.331. Exemple del suavitzat «loglog»

Exemple del suavitzat «loglog»

Densitat del color

Vermell, Verd, Blau

Aquests tres lliscadors i les seves caselles de text permeten ajustar la intensitat de cada un dels tres canals de color. Els valors van del 0.0 al 1.0.

Funció del color

Per als canals de color, Vermell, Verd i Blau, podeu seleccionar com es tractaran els colors:

Sinus

Les variacions del color es modularan segons la funció sinus.

Cosinus

Les densitats del color es modularan segons la funció cosinus.

Cap

Les densitats del color variaran linealment.

Inversió

Si marqueu aquesta opció, els valors de la funció s'invertiran.

Mode color

Aquestes opcions us permeten establir des d'on s'han de prendre els valors del color.

Com s'especifica a sobre

Color values will be taken from the Color Density settings.

Aplica el degradat actual a la imatge final

The colors used will be that of the active gradient. You can select another gradient by clicking on the button that shows the currently active gradient.

14.3.3.4. Fractals

Figura 17.332. «Fractal Explorer» sample fractals

«Fractal Explorer» sample fractals

This tab contains a list of fractals with their parameters that you can use as a model and adjust. To select one, you can either double click the name, or click the name and then press Apply.

The Refresh button allows you to update the list if you have saved your work (see the Parameters tab). You can remove a fractal from the list by clicking Delete.