14.3. Explorador de fractals

14.3.1. Visió general

Figura 17.322. Exemple per al filtre Explorador de fractals

Exemple per al filtre Explorador de fractals

Aplicació del filtre «Explorador de fractals»


Amb aquest filtre, es poden crear fractals i imatges multicolor properes al caos. Al contrari que el filtre Fractal IFS, amb el qual podeu fixar l'estructura del fractal amb precisió, aquest filtre us permet realitzar fractals de manera senzilla.

14.3.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresComponExplorador de fractals....

14.3.3. Opcions

Figura 17.323. Opcions del filtre «Explorador de fractals»

Opcions del filtre «Explorador de fractals»

La finestra de l'explorador de fractals conté dos panells: a l'esquerra el de la previsualització amb una funció d'ampliació; a la dreta s'hi troben les principals opcions organitzades en pestanyes: paràmetres, colors i fractals.

14.3.3.1. Previsualització
Previsualització en temps real

Desmarca la Previsualització en temps real només si el vostre ordinador és lent. En aquest cas, es pot actualitzar la previsualització fent clic sobre el botó Redibuixa la previsualització.

Fent clic i arrossegant el punter del ratolí sobre la previsualització, podeu dibuixar un rectangle delimitant una àrea que serà ampliada.

Ampliació

Teniu diverses opcions per a ampliar i reduir. El botó Desfés us permet tornar a l'estat previ, abans de l'ampliació. El botó Refés us permet restablir l'ampliació que heu desfet, sense haver de recrear-la amb els botons Amplia o Redueix.

14.3.3.2. Paràmetres

Figura 17.324. Opcions del filtre «Explorador de fractals» (paràmetres)

Opcions del filtre «Explorador de fractals» (paràmetres)

Aquesta pestanya conté algunes opcions per a configurar el càlcul fractal i seleccionar el tipus de fractal.

Paràmetres del fractal

Aquí, teniu lliscadors i caselles d'entrada per a ajustar l'extensió, la repetició i l'aspecte del fractal.

Esquerra, Dreta, Capdamunt, Capdavall

Podeu seleccionar l'extensió del fractal entre un mínim i un màxim, en la direcció horitzontal i/o vertical. Els valors van del -3.0 al 3.0.

Iteracions

Amb aquest paràmetre, es pot establir la iteració, la repetició i el detall del fractal. Els valors van del 0.0 al 1000.0.

CX, CY

Amb aquests paràmetres, es pot canviar l'aspecte del fractal en la direcció horitzontal (X) i/o vertical (Y), excepte per als tipus Mandelbrot i Sierpinski.

Obre, Restableix, Desa

Amb aquests tres botons, podeu desar la vostra feina amb tots els seus paràmetres, obrir un fractal prèviament desat, o tornar a l'estat original abans de totes les modificacions.

Tipus de fractal

Podeu triar el tipus de fractal, per exemple Mandelbrot, Julia, Barnsley o Sierpinski.

14.3.3.3. Colors

Figura 17.325. Opcions del filtre «Explorador de fractals» (colors)

Opcions del filtre «Explorador de fractals» (colors)

Aquesta pestanya conté opcions per a configurar els colors del fractal.

Nombre de colors

Nombre de colors

Aquest lliscador i les caselles d'entrada us permeten ajustar el nombre de colors per al fractal, entre 2 i 8192. Es mostra una paleta amb aquests colors en la part inferior de la pestanya. En realitat, és un degradat entre els colors del fractal: es pot canviar els colors amb les opcions «Densitat del color» i «Funció del color». Els colors del fractal no depenen de la imatge original (també podeu utilitzar una imatge blanca per als fractals).

Utilitza el suavitzat loglog

Si aquesta opció està marcada, els efectes de banda se suavitzaran.

Figura 17.326. Exemple del suavitzat «loglog»

Exemple del suavitzat «loglog»

Densitat del color

Vermell, Verd, Blau

Aquests tres lliscadors i les seves caselles de text permeten ajustar la intensitat de cada un dels tres canals de color. Els valors van del 0.0 al 1.0.

Funció del color

Per als canals de color, Vermell, Verd i Blau, podeu seleccionar com es tractaran els colors:

Sinus

Les variacions del color es modularan segons la funció sinus.

Cosinus

Les densitats del color es modularan segons la funció cosinus.

Cap

Les densitats del color variaran linealment.

Inversió

Si marqueu aquesta opció, els valors de la funció s'invertiran.

Mode color

Aquestes opcions us permeten establir des d'on s'han de prendre els valors del color.

Com s'especifica a sobre

Els valors del color es prendran des de les opcions Densitat del color.

Aplica el degradat actual a la imatge final

Els colors utilitzats seran els del degradat actiu. Hauríeu de ser capaços de seleccionar un altre degradat fent clic al botó de les fonts dels degradats.

14.3.3.4. Fractals

Figura 17.327. Opcions del filtre «Explorador de fractals» (fractals)

Opcions del filtre «Explorador de fractals» (fractals)

Aquesta pestanya conté una gran llista de fractals amb els seus paràmetres, que es pot utilitzar com a model: simplement feu clic al nom desitjat.

Actualitza us permet actualitzar la llista si heu desat el vostre treball, sense la necessitat de reiniciar el GIMP. Podeu eliminar els fractals seleccionats de la llista fent clic sobre Suprimeix.