14.17. Sinus

14.17.1. Visió general

Figura 17.361. Exemple d'aplicació del filtre Sinus

Exemple d'aplicació del filtre Sinus

Filtre «Sinus» aplicat


Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge FiltresComponPatróSinus....

El filtre Sinus genera textures basades en formes sinusoidals, s'assembla a aigua, a la seda o al contraplacat. El connector funciona utilitzant dos colors diferents que podeu definir en la pestanya Color. Aquests dos colors creen patrons d'ona d'acord amb una funció sinus.

Podeu especificar l'escala en X i Y i així determinar com s'estira o es comprimeix la textura. També es pot seleccionar la complexitat de la funció: un valor alt crea més interferència o repetició en el patró. A continuació es mostra un exemple.

Els resultats no depenen de la imatge que vau obrir.

14.17.2. Opcions

Figura 17.362. Opcions del filtre «Sinus» (paràmetres)

Opcions del filtre «Sinus» (paràmetres)

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Escala X, Escala Y

Un valor baix X/Y estendrà la textura, mentre que un valor alt la comprimirà.

Complexitat

Controla com interactuen els dos colors (la quantitat d'intercanvi o repetició).

Llavor aleatòria

Aquesta opció controla la conducta d'aleatorietat del filtre. Si la mateixa llavor aleatòria s'utilitza en la mateixa situació, el filtre produirà exactament el mateix resultat. Una llavor aleatòria diferent produirà resultats diferents. La llavor aleatòria pot entrar-se manualment o generar-se aleatòriament si feu clic al botó Llavor nova.

Enrajolat

Si marqueu aquesta opció obtindreu un patró que podreu utilitzar com a rajola. Per exemple, podreu utilitzar-lo com a fons d'una pàgina HTML i les vores de les rajoles s'uniran a la perfecció.

Distorsionat

Aquestes opcions ofereixen un control addicional de la interacció entre els dos colors.

Color 1, Color 2

Aquí, establiu els dos colors que conformen la vostra textura. Els colors per defecte són el groc i el blau.

Mode degradat

Podeu triar una de les tres funcions per a establir les formes de les ones que es produeixen: lineal, bilineal i sinusoïdal.

Exponent

El lliscador de l'Exponent controla quin dels dos colors dominarà i en quina proporció. Si fixeu l'exponent a -7,5, el color de l'esquerra dominarà completament l'altre, i si el fixeu a +7,5 passarà completament el contrari. Un valor zero és neutral.