14.15. Sinus

14.15.1. Visió general

Figura 17.345. Exemple d'aplicació del filtre Sinus

Exemple d'aplicació del filtre Sinus

Filtre Sinus aplicat


Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatgeFiltresComponPatróSinus....

El filtre Sinus genera textures basades en formes sinusoïdals, s'assembla a aigua, a la seda o al contraplacat. El connector funciona utilitzant dos colors diferents que podeu definir en la pestanya Color. Aquests dos colors creen patrons d'ona en base a una funció sinus.

Podeu especificar l'escala en X i Y i així determinar com s'estira o es comprimeix la textura. També es pot seleccionar la complexitat de la funció: un valor alt crea més interferència o repetició en el patró. A continuació es mostra un exemple.

Results don't depend on the image you opened.

14.15.2. Opcions

Figura 17.346. Opcions del filtre Sinus (paràmetres)

Opcions del filtre Sinus (paràmetres)

Escala X, Escala Y

Un valor baix X/Y estendrà la textura, mentre que un valor alt la comprimirà.

Complexitat

Controla com interactuen els dos colors (la quantitat d'intercanvi o repetició).

Llavor aleatòria

This option controls the random behavior of the filter. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing the New Seed button.

Quan l'opció Aleatoritza està seleccionada, la llavor aleatòria no pot entrar-se manualment, i es generarà de forma aleatòria cada vegada que s'executi el filtre. Si l'opció no està activada, el filtre recordarà la darrera llavor aleatòria que vau utilitzar.

Force tiling

Si marqueu aquesta opció obtindreu un patró que podreu utilitzar com a rajola. Per exemple, podreu utilitzar-lo com a fons d'una pàgina HTML i les vores de les rajoles s'uniran a la perfecció.

Distorsionat

This options give additional control of the interaction between the two colors.

Color 1, Color 2

Here, you set the two colors that make up your texture. Default colors are yellow and blue.

Blend Mode

Podeu triar una de les tres funcions per establir les formes de les ones que es produeixen: lineal, bilineal i sinusoïdal.

Exponent

El lliscador de l’Exponent controla quin dels dos colors dominarà i en quina proporció. Si fixeu l'exponent a -7,5, el color de l'esquerra dominarà completament l'altre, i si el fixeu a +7,5 passarà completament el contrari. Un valor zero és neutral.