8.31. Sèpia

8.31.1. Descripció general

Figura 16.206. Exemple pel filtre «Sèpia»

Exemple pel filtre «Sèpia»

Imatge original

Exemple pel filtre «Sèpia»

S'ha aplicat el filtre «Sèpia»


El filtre Sèpia imita el to sèpia per a produir una imatge en blanc i negre amb un to marró càlid.

8.31.2. Activar el filtre

Podeu trobar aquesta ordre a ColorsDessaturaSèpia….

8.31.3. Opcions

Figura 16.207. Opcions de «Sèpia»

Opcions de «Sèpia»

Força de l'efecte

Aquest regulador permet controlar la quantitat d'efecte sèpia en la imatge original. 0,000 no té cap efecte. 1,000 substitueix completament la imatge amb una versió en to sèpia.

sRGB

Aquesta casella permet processar la imatge dins l'espai de color RGB amb correcció gamma o en l'espai de colors lineals.