3. El menú Edita

3.1. Entrades del menú Edita

Figura 16.15. Continguts del menú Edita

Continguts del menú Edita

En aquesta secció, trobareu l'ajuda per les ordres del menú Edita.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.