3.13. Difuminat enrajolat

3.13.1. Visió general

Figura 17.34. Exemple pel filtre «Difuminat enrajolat»

Exemple pel filtre «Difuminat enrajolat»

Original

Exemple pel filtre «Difuminat enrajolat»

Filtre «Difuminat enrajolat» aplicat


Aquest filtre és un script-fu i no està basat en el GEGL.

Aquest filtre s'utilitza per a suavitzar les juntes de les imatges amb un fons enrajolat. Es fa barrejant i difuminant els límits entre les imatges que estaran juntes després de l'enrajolat.

[Suggeriment] Suggeriment

Si voleu tractar només les vores, no s'ha d'aplicar el filtre a tota la imatge. Aquí teniu la solució:

  1. Dupliqueu la capa (CapaDuplica la capa) i la seleccioneu per a treballar-hi.

  2. Apliqueu el filtre «Difuminat enrajolat» amb un radi de 20 píxels per la capa.

  3. Selecciona-ho tot (Ctrl+A) i redueix la selecció (SeleccióRedueix) per a crear una vora amb l’ample desitjat.

  4. Suavitzeu les vores de la selecció utilitzant SeleccióSuavitza.

  5. Elimina la selecció amb Ctrl+K.

  6. Combina les capes amb CapaFusiona amb la capa inferior.

3.13.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDifuminaDifuminat enrajolat….

3.13.3. Opcions

Figura 17.35. Opcions del filtre «Difuminat enrajolat»

Opcions del filtre «Difuminat enrajolat»

Radi

Com més gran sigui el radi, més marcat serà el difuminat. Seleccionant horitzontal i vertical, es poden fer vores enrajolades horitzontals i verticals.

Difumina verticalment, Difumina horitzontalment

Aquestes opcions són auto explicatives.

Tipus de difuminat

Trieu l'algorisme per a aplicar:

IIR

per imatges fotogràfiques o escanejades.

RLE

per imatges generades per ordinador.