16.8. Reproducció

16.8.1. Resum

Aquest connector permet reproduir una animació d'una imatge multicapes (que es podria desar en el GIF, MNG o fins i tot en format XCF), per a provar-lo.

16.8.2. Activeu el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresAnimacióReproducció…

16.8.3. Opcions

Figura 17.434. Opcions del filtre«Reproducció»

Opcions del filtre«Reproducció»

Aquest diàleg té:

Previsualitza

Aquesta previsualització de l'animació s'ajusta automàticament a la mida dels fotogrames d'animació. Per sota de la previsualització es mostra el número del fotograma mostrat.

Botons

Els botons següents estan disponibles a sobre de la previsualització:

Inicia la reproducció/Atura la reproducció

Això inicia o atura l'animació.

Recula al fotograma anterior

Això reprodueix l'animació cap enrere pas a pas.

Passa al següent fotograma

Això reprodueix l'animació pas a pas.

Rebobina l'animació

Això rebobina l'animació fins a l'inici.

Separa l'animació de la finestra del diàleg

Això separa l'animació de la finestra.

Torna a carregar la imatge

Això torna a carregar l'animació, útil si s'han fet canvis.

Llistes desplegables

Les següents llistes desplegables estan disponibles a la previsualització:

Combina/substitueix capes

Això pot ser Capes acumulades (combina) per mostrar tots els fotogrames un sobre l'altre, o Un fotograma per capa (substitueix) per mostrar només l'últim fotograma.

Velocitat de reproducció

Això permet configurar la velocitat de l'animació.

Velocitat de fotogrames per defecte

Això permet establir el nombre de fotogrames per segon utilitzats en reproduir l'animació.

Zoom

Això us permet establir el nivell de zoom de l'animació.