5.11. Propagació del valor

5.11.1. Visió general

Figura 17.72. Exemple del filtre Propagació del valor

Exemple del filtre Propagació del valor

Imatge original

Exemple del filtre Propagació del valor

Aplicació del filtre Propagació del valor


This filter works on color borders. It spreads pixels that differ in a specified way from their neighboring pixels.

5.11.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsPropagació del valor....

5.11.3. Opcions

Figura 17.73. Opcions del filtre Propagació del valor

Opcions del filtre Propagació del valor

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Mode

Els exemples es refereixen a la següent imatge:

Més blanc (valor més gran)

La propagació es fa des dels píxels amb el valor més alt, cap als píxels amb el valor més baix. Les zones clares s'engrandiran.

Figura 17.74. Més blanc

Més blanc

La propagació s'ha fet des dels píxels clars cap als píxels foscos en les quatre direccions: amunt, avall, dreta i esquerra. El filtre aplicat diverses vegades incrementa l'efecte.


Més negre (valor més petit)

La propagació es fa des dels píxels amb el valor més baix, cap als píxels amb el valor més alt. Les zones clares s'engrandiran.

Figura 17.75. Més negre

Més negre

Figura 17.76. Només el capdavall

Només el capdavall

Com l'anterior, però només Cap avall.


Valor mitjà dels pics

En el límit entre els dos colors, s'hi propaga la mitjana dels dos valors.

Figura 17.77. Valor mitjà dels pics

Valor mitjà dels pics

S'hi ha afegit una vora fina amb un color de transició. No és visible al voltant dels objectes amb les vores suavitzades.

Valor mitjà dels pics

L'àrea verda augmentada x800. S'hi ha afegit una vora fina (un píxel d'amplada). El seu valor és la mitjana entre el gris (90%) i el verd (78%) : (90 + 78) / 2 = 84.


Color to peaks

Les àrees propagades s'ompliran amb el color del primer pla de la caixa d'eines.

A color selector opens, with a color picker.

Figura 17.78. Color to peaks

Color to peaks

In this example, the selected color is Red. A thin border, one pixel wide, red, is added around objects. With smoothed objects, this border is located at the furthest limit of smoothing. Here, another border appears inside. This is an artifact due to the small size of the object which makes the smoothing area of opposite sides to overlap.


Only color

Only areas with the selected color will propagate. With this option, soft and fuzzy edges don't propagate well.

Figura 17.79. Only color

Only color

In this example, the selected color is that of the green object. After applying filter several times, the green area is clearly enlarged.


Més opac, Més transparent

Aquestes ordres funcionen igual que Més blanc i Més negre. Les àrees opaques (transparents) s'estendran a costa de les àrees menys opaques (transparents). Aquestes ordres necessiten una imatge amb un canal alfa.

Figura 17.80. Més opac

Més opac

Capa original, amb un fons transparent.

Més opac

Filtre aplicat diverses vegades: la zona verda i opaca s'ha incrementat.


Llindar inferior, Llindar superior

Un píxel es propagarà (escamparà) si la diferència de valor entre el píxel i els seus veïns no és menor que el llindar inferior i no més gran que el llindar superior.

Velocitat de propagació

És la quantitat de propagació. Com més gran sigui, més gran serà la propagació del color.

A dalt, A l'esquerra, A la dreta, A baix

Podeu seleccionar una o més direccions.

S'està propagant el canal del valor

If checked, the pixel's color channels (gray channel on grayscaled images) will be propagated. The option is checked by default, of course.

Propagació del canal alfa

If checked, the pixel alpha value will be propagated, otherwise the pixel will get the alpha of the neighboring pixels.

5.11.4. Using Value Propagate

Left: Original........Middle: More white........Right: More black