5.4. Consola d'errors

La Consola d'errors ofereix més possibilitats que el «missatge simple del GIMP». És un registre d'errors que es produeixen durant el funcionament del GIMP. Es pot desar tot aquest registre o només una part seleccionada.

5.4.1. Activeu el diàleg

El diàleg de la «Consola d'errors» és acoblable, vegeu Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a obtenir més informació.

Podeu accedir-hi:

  • des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesConsola d'errors;

  • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic i seleccionant: Afegeix una pestanyaConsola d'errors.

5.4.2. El diàleg de la «Consola d'errors»

Figura 15.81. Finestra de diàleg de la «Consola d'errors»

Finestra de diàleg de la «Consola d'errors»

Neteja els errors

Aquest botó us permet eliminar tots els errors del registre.

[Avís] Avís

Atenció! No podeu «desfer» aquesta acció.

Desa tots els errors

This button lets you save the error log to a file. A dialog window Save Error Log to File lets you choose the name and the destination directory of this file.

You can also select a part of the log (by click-and-dragging the mouse pointer or by using the Shift+arrow keys key combination) and save only this selected part by pressing the Shift key while pressing the button.

Figura 15.82. Finestra de diàleg de «Desa el registre d'errors en un fitxer»

Finestra de diàleg de «Desa el registre d'errors en un fitxer»

[Suggeriment] Suggeriment

Trobareu les accions d'aquests botons en el diàleg del menú de la pestanya fent clic sobre o en el menú contextual fent clic dret en la finestra de diàleg.

5.4.3. The «Error Console» context menu

Figura 15.83. «Error Console» context menu

«Error Console» context menu

Besides the functions mentioned above using the buttons, the context menu has the following additional actions. You can access the context menu by right clicking in the error console.

Select All

This command allows you to select all the messages in the log.

Highlight

This command allows you to change which kind of messages will highlight the error console. You can enable or disable the following three kinds of messages: Errors, Warnings, and Messages.