8.33. Ajusta el mapa de colors

Figura 16.209. La finestra «Ajusta el mapa de colors»

La finestra «Ajusta el mapa de colors»

Aquesta ordre permet reorganitzar els colors a la paleta d'imatges indexades i no modifica la imatge. No es poden afegir o eliminar colors, per a això vegeu el Diàleg de paleta indexada.

8.33.1. Activa el diàleg

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: ColorsMapaAjusta el mapa de colors. Si la imatge no està indexada, l'opció estarà deshabilitada.

8.33.2. Ús del diàleg d'«Ajusta el mapa de colors»

Seguiu les instruccions de la finestra de diàleg i arrossegueu colors per a ajustar el mapa de colors. Podeu ordenar els colors de vàries formes utilitzant el menú emergent en fer clic dret:

Figura 16.210. El menú emergent «Ajusta el mapa de colors»

El menú emergent «Ajusta el mapa de colors»