8.17. Balanç de blancs

The White Balance command automatically adjusts the colors of the active layer by stretching the Red, Green and Blue channels separately. To do this, it discards pixel colors at each end of the Red, Green and Blue histograms which are used by only 0.05% of the pixels in the image and stretches the remaining range as much as possible. The result is that pixel colors which occur very infrequently at the outer edges of the histograms (perhaps bits of dust, etc.) do not negatively influence the minimum and maximum values used for stretching the histograms, in comparison with Stretch Contrast. Like Stretch Contrast, however, there may be hue shifts in the resulting image.

Aquesta ordre adapta imatges amb poc de blanc o negre. Ja que té com a objectiu crear blanc i negre pur, pot servir per augmentar el contrast de les fotografies.

Aquesta ordre funciona en capes d'imatges RGB. Si la imatge està indexada o en escala de grisos, l'ordre està desactivada i en gris.

8.17.1. Activa l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge ColorsAutoBalanç de blancs.

8.17.2. Exemple de Balanç de blancs

Figura 16.172. Imatge original

Imatge original

La capa activa i els histogrames vermell, verd, blau abans del tractament.


Figura 16.173. Imatge després de l'ordre

Imatge després de l'ordre

La capa activa i els histogrames vermell, verd, blau després del tractament. Les àrees blanques pobres esdevenen blanc pur.

L'ampliació de l'histograma crea espais entre les columnes de píxels, donant-li un aspecte ratllat.