6.2. Supernova

6.2.1. Panoràmica

Figura 17.100. Exemple d'aplicació del filtre Supernova

Exemple d'aplicació del filtre Supernova

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Supernova

El filtre Supernova aplicat


Aquest filtre crea una gran estrella que recorda una supernova. Funciona amb imatges RGB i les imatges en escala de grisos. L'efecte de llum disminueix segons 1/r, on r és la distància des del centre de l'estrella.

6.2.2. Activeu el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresLlums i ombresSupernova….

6.2.3. Opcions

Figura 17.101. Opcions del filtreSupernova

Opcions del filtreSupernova

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Center X, Center Y

You can use input boxes to set horizontal (X) and vertical (Y) coordinates of Supernova center. You can also click and drag the supernova center in preview.

Radi

This is radius of the Supernova center: the upper limit seems to be unlimited. When you increase the value, you increase the number of central white pixels according to r*r (1, 4, 9...).

Radius is represented by a horizontal line in preview, with a cross at end. You can click and drag this cross to set radius.

Number of spokes

Aquest és el nombre de rajos (1-1024). Cada píxel del centre de la Supernova emet rajos d'un píxel d'ample. Tots aquests rajos estan més o menys superposats, produint aquest efecte de brillantor que s'aconsegueix movent el lliscador.

To aleatori

Els colors dels rajos són a l'atzar. El valor (0-360) sembla ser un interval en el cercle de color HSV.

Color

Quan feu clic sobre la mostra de color, apareix el selector del color habitual.

You also have a color picker. When it is selected, the mouse pointer goes with a square on image: it's the color sample whose size you can modify in the GEGL operation window under Toolbox.

Llavor aleatòria

Filter effect is made at random. You can change seed.