11.15. Depredador

11.15.1. Panoràmica

Figura 17.230. Exemple del filtre Depredador

Exemple del filtre Depredador

Imatge original

Exemple del filtre Depredador

Depredador aplicat


Aquest filtre produeix un efecte Depredador a la imatge. Aquest efecte li dóna a la imatge una estètica semblant als films de robots o alienígenes. La imatge queda reduïda a uns pocs colors bàsics en els contorns, i un fons negre.

Si hi ha una selecció, el filtre s'aplica a aquesta selecció, en cas contrari s'aplica al canal alfa (el filtre afegirà un canal alfa, si cal). El filtre funciona millor en imatges RGB amb molt de color.

11.15.2. Activa el filtre

El filtre es troba en el menú FiltresArtísticDepredador....

11.15.3. Opcions

Figura 17.231. Opcions de Depredador

Opcions de Depredador

Quantitat de vores

El filtre depredador detectarà les vores utilitzant el detector de vores Sobel. El Gruix de les vores passarà pel filtre Sobel. Un valor elevat detectarà més vores.

Figura 17.232. Exemples de Quantitat de vores

Exemples de Quantitat de vores

4

Exemples de Quantitat de vores

8

Exemples de Quantitat de vores

16


Pixela

Si s'activa aquesta opció, s'utilitzarà el filtre Pixela per a simplificar la imatge en múltiples quadrats de color abans que s'apliqui l'efecte Depredador. Es pot seleccionar la mida dels quadrats amb l'opció Mida del píxel, que afectarà el resultat (mireu l'exemple de sota).

Quantitat de píxels

És la mida dels quadrats si l'opció Pixela està marcada. De fet, amb aquesta opció la resolució disminueix. En els següents exemples, es pot veure com l'augment de la mida dels quadrats porta a un aspecte semblant a un macro píxel:

Figura 17.233. Exemples de Pixela

Exemples de Pixela

Inhabilitat

Exemples de Pixela

4

Exemples de Pixela

8

Exemples de Pixela

16


Manté la selecció

Si aquesta opció està marcada, el filtre s'aplicarà a la selecció activa. Sinó, s'aplicarà a la capa activa.

Separa la capa

Si aquesta opció està marcada, es farà una còpia de la capa activa a sobre i el filtre s'aplicarà en aquesta còpia, i no es tocarà la capa original. Sinó, el filtre s'aplicarà a la capa activa.