3. Eines de pintura

Figura 14.37. Eines de pintura (menú eines)

Eines de pintura (menú eines)

3.1. Característiques comunes

The GIMP Toolbox includes fourteen «paint tools». By default they are shown together in five groups, but this can be disabled in Toolbox Preferences by unchecking Use tool groups.

Figura 14.38. The Paint Tools in the ToolBox

The Paint Tools in the ToolBox

The default view groups similar tools together. The paint tools groups are inside the red square.

The Paint Tools in the ToolBox

The paint tools in the toolbox in ungrouped view inside the red area.


The feature they all have in common is, that all of them are used by moving the pointer across the image display, creating brush-strokes. Five of them behave like the intuitive notion of «painting» with a brush. Pencil, Paintbrush, Airbrush, and MyPaint brush (introduced in GIMP 2.10.6) are called «basic painting tools» or brush tools.

Les altres eines utilitzen un pinzell per a modificar una imatge en comptes de pintar-la:

Els avantatges d'utilitzar el GIMP amb una tauleta gràfica en lloc d'un ratolí es veu més clarament amb les eines del pinzell, on s'hi guanya un millor control. Aquestes eines també tenen una especial «Sensibilitat de pressió» opcions que només funcionen amb la tauleta.

És possible activar eines de pintura d'una manera automàtica mitjançant la creació d'una selecció o un camí. Podeu pintar amb qualsevol de les eines de pintura, incloent-hi les no estàndard, com ara la Goma d'esborrar, l'eina Pinta amb el dit, etc. Per a més informació, mireu la secció Pinta.

3.1.1. Tecles modificadores

Ctrl

Holding down the Ctrl key has a special effect on every paint tool. For the Pencil, Paintbrush, Airbrush, Ink, and Eraser, it switches them into «color picker» mode, so that clicking on an image pixel causes GIMP's foreground to be set to the active layer's color at that point (or, for the Eraser, GIMP's background color). For the Clone tool, the Ctrl key switches it into a mode where clicking sets the reference point for copying. For the Blur/Sharpen tool, the Ctrl key switches between blur and sharpen modes; for the Dodge/Burn tool, it switches between dodging and burning.

Maj

Prémer la tecla Maj té el mateix efecte en la majoria de les eines de pintura: es col·loca l'eina en mode línia recta. Per a crear una línia recta amb qualsevol de les eines de pintura primer feu clic al punt de partida, després Premeu la tecla Maj. Mentre es manté pressionada veureu una línia prima que connecta el punt anterior on s'ha fet clic amb la posició actual del punter. Si torneu a fer clic sense deixar de mantenir premuda la tecla Maj, es dibuixarà una línia recta. Podeu seguir aquest procés per a crear sèries de línies connectades.

Ctrl+Maj

Mantenint premudes ambdues tecles posa l'eina en mode línia recta restringida. És similar a l'efecte de la tecla Shift sola, excepte que l'orientació de la línia es limita al múltiple més proper de 15 graus. Useu això si voleu crear línies horitzontals, verticals o diagonals perfectes.

3.1.2. Opcions de l'eina

Figura 14.39. Opcions d'eines compartides per les eines de pintura

Opcions d'eines compartides per les eines de pintura

Moltes opcions d'eines són compartides per diverses eines de pintura: es descriuen aquí. Les opcions que s'apliquen només a una eina específica o per un petit nombre d'eines es descriuen a seccions dedicades a aquestes eines.

Mode

La llista desplegable del Mode proporciona una selecció d'aplicacions per la pintura. Igual que amb l'opacitat, la forma més fàcil d'entendre què fan les funcions Mode és imaginar que la pintura s'aplica a una capa sobre la capa de treball, amb el mode combinació en el diàleg de les capes establertes pel mode seleccionat. D'aquesta manera es pot obtenir una gran varietat d'efectes especials. L'opció Mode només s'utilitza per a les eines que poden afegir color a la imatge: el Llapis, el Pinzell, l'Aerògraf, la Tinta i les eines de Clonació. Per les altres eines de pintura, l'opció apareix segons la consistència però sempre en gris. Una llista dels modes es pot trobar a Secció 2, «Modes de la capa».

En aquesta llista, alguns modes són peculiars i es descriuen a sota.

Opacitat

El lliscador d'opacitat ajusta el nivell de transparència del pinzell. Per a entendre com funciona, imagineu que en lloc d'alterar la capa activa, l'eina crea una capa transparent sobre la capa activa i hi actua a sobre. Canviar l'opacitat a les Opcions d'eines té el mateix efecte que el canvi d'opacitat en el diàleg de capes de l'última situació. Controla la «força» de totes les eines de pintura, no només les de pintar a la capa activa. En el cas de la Goma d'esborrar, pot ser una mica confús i es resol: com més «opacitat» més transparència s'obté.

Pinzell

El pinzell determina quina part de la imatge es veu afectada per l'eina i com es veu afectada quan es fa una pinzellada amb el punter. El GIMP permet utilitzar diferents tipus de pinzells que es descriuen a la secció Pinzells. Les mateixes opcions de pinzell estan disponibles per totes les eines de pintura, excepte l'eina tinta, que utilitza un únic tipus de pinzell. Els colors del pinzell només entren en joc amb les eines, Llapis, Pinzell i Aerògraf. Per a la resta de les eines de pintura, només és rellevant la distribució de la intensitat del pinzell.

Mida

Aquesta opció permet modificar amb precisió la mida del pinzell. Podeu utilitzar els cursors per a variar ±0,01 o la pàgina amunt o avall per a variar ±1,00. Podeu obtenir el mateix resultat si s'ha programat correctament la roda del ratolí a les preferències. Mireu , com variar la mida d'un pinzell

Relació d'aspecte

Això determina les proporcions del pinzell. El lliscador escala de -20,00 a 20,00 amb el valor per defecte a 0,00. Un valor negatiu de 0,00 a -20 escurça el pinzell, mentre que un valor positiu entre 0,00 i 20,00 en redueix l'amplada.

Angle

Aquesta opció fa girar el pinzell en el seu eix. És visible si el pinzell no és circular o està fet des d'una figura que gira.

Espaiat

Aquesta opció estableix la distància entre les marques de pinzell en la pinzellada.

Figura 14.40. Opció de l'espaiat

Opció de l'espaiat

Espaiats diferents


Duresa

Modifica la mida del centre dur del pinzell.

Figura 14.41. Opció de la duresa

Opció de la duresa

A l'esquerra: duresa=50 A la dreta: duresa=100.


Força

Modifica el guany.

Figura 14.42. Opció força

Opció força

La força és del 10%, 20%, 40%, 80%.


Dinàmiques

Les dinàmiques del pinzell permeten assignar diferents paràmetres de pinzell per a diverses dinàmiques d'entrada. S'utilitzen sobretot amb les tauletes gràfiques, però algunes d'elles també s'utilitzen amb el ratolí.

Podeu llegir més sobre les dinàmiques a Dinàmiques

Quan traceu camins i seleccions amb una eina de pintura, hi ha una opció per seleccionar «Emula la dinàmica del pinzell». Això vol dir que quan traces, la pressió i la velocitat varien al llarg del traç. La pressió comença amb zero fins a la màxima pressió i després torna a baixar fins a zero. La velocitat comença des de zero i augmenta al màxim al final de la pinzellada.

Opcions de les dinàmiques

Aquestes opcions es descriuen a Dinàmiques de les Opcions

Dispersador

L'«espaiat» de les pinzellades són les marques de pinzell successives que semblen una línia contínua quan estan molt a prop. No són marques de pinzell alineades sinó que estan disperses amb una distància que s'estableix amb el lliscador Quantitat.

Figura 14.43. Exemple «dispersador»

Exemple «dispersador»

De dalt a baix: sense dispersador, dispersador = 1, dispersador = 4.


El dispersador està disponible a l'editor de dinàmiques de la Pintura on es pot connectar amb el comportament del pinzell.

Pinzellada suau

Aquesta opció no afecta el renderitzat de la pinzellada però si la «forma». Treu les línies tremoloses del que esteu dibuixant. Amb el ratolí és més fàcil dibuixar.

Quan s'activa aquesta opció apareixen dues àrees de configuració, Qualitat i Pes. Podeu canviar els valors per defecte i adaptar-los a la vostra destresa.

Un valor de pes alt fa la pinzellada més rígida.

Figura 14.44. Example de «Pinzellada suau»

Example de «Pinzellada suau»

Quan es dibuixa una línia recta i una corba sinusoidal amb el ratolí, 1: opció sense marcar, 2: els valors per defecte, 3: valors màxims


Bloca la mida del pinzell per a visualitzar-lo

Quan treballeu amb una imatge més gran (en píxels) que la pantalla, heu d'ampliar o reduir molt. Aquesta opció permet un procés de «refinament iteratiu» molt natural sense necessitat de demanar contínuament a l'aplicació que canviï la mida del pinzell a mesura que aneu alternant una pinzellada ampla amb una de més detallada.

Si la mida del pinzell és relativa al llenç (opció no marcada), ampliar farà que el pinzell també s'ampliï i aparegui més gran (ocupa més píxels a la pantalla). Si treballeu amb un pinzell de radi de 300 píxels i amplieu de 12% a 100%, el pinzell serà la meitat de la mida de la pantalla, així que haureu de reduir-lo.

Si la mida del pinzell és relativa a la pantalla (opció marcada), aleshores quan amplieu, el pinzell que es mostrarà no canviarà de mida, es veurà més petit i podreu treballar amb detalls minúsculs.

Figura 14.45. Exemple de pinzell blocat

Exemple de pinzell blocat

Aquesta imatge és la captura de pantalla d'una petita part d'una imatge TIFF més gran que la pantalla. Aquí, el GIMP mostra aquesta imatge TIFF ampliat al 50%, de manera que tota la imatge és visible. L'opció no està marcada, la mida del pinzell de la caixa d'eines té 100 píxels d'alçada.

Exemple de pinzell blocat

Captura de pantalla: 200 d'ampliació. L'opció no està marcada. Pintem amb un llapis i el pinzell de pebre que té 100 píxels d'alçada en la caixa d'eines: la pinzellada és de 200 píxels d'alçada.

Exemple de pinzell blocat

Captura de pantalla: 200 d'ampliació. L'opció està marcada. Pintem amb un llapis i el pinzell de pebre que té 100 píxels d'alçada en la caixa d'eines: la pinzellada és de 100 píxels d'alçada.


«Bloqueig del pinzell per a visionar» també es pot utilitzar el bloqueig del pinzell per a veure el gir:

Figura 14.46. Bloca el pinzell per a veure l'exemple de rotació

Bloca el pinzell per a veure l'exemple de rotació

Captura de pantalla. Aquí, l'opció no està marcada i utilitzem VistaCapgira i giraGira 15° en sentit horari: es gira el traç del pinzell.

Bloca el pinzell per a veure l'exemple de rotació

La mateixa cosa però amb l'opció marcada: el pinzell està blocat a l'original, la vista no gira i la pinzellada tampoc.


Incremental

Aplica l'efecte de manera incremental a mesura que es mou el punter del ratolí.

La casella de selecció incremental no acaba de funcionar. Si es desactiva el valor predeterminat, l'efecte màxim d'una pinzellada està determinada per l'opacitat marcada pel lliscador opacitat. Si l'opacitat és menys de 100, augmentarà movent el pinzell sobre el mateix lloc si s'aixeca al mateix temps. No té aquest efecte si es torna a pintar amb el mateix traç. Si l'incremental està actiu, el pinzell pintarà amb total opacitat i amb independència del que marqui el lliscador. Aquesta opció està disponible per a totes les eines de pintura, excepte les que tenen una «velocitat» de control, el que implica automàticament un efecte incremental. Mireu Secció 2, «Modes de la capa».

3.1.3. Exemples del mode pintura

Els següents exemples mostren alguns modes de pintura del GIMP:

Dissoldre

Figura 14.47. Exemples de maneres de dissoldre

Exemples de maneres de dissoldre

Dues pinzellades fetes amb l'Aerògraf, s'utilitza el mateix pinzell circular difuminat. Esquerra: mode normal. Dreta: mode dissoldre.


Per qualsevol eina de pintura amb l'opacitat inferior al 100%, no dona cap transparència però distribueix els píxels de pintura a l'atzar. Això dona una aparença pigallada.

Figura 14.48. Pintar en mode dissoldre

Pintar en mode dissoldre

Aquesta imatge només té la capa de fons sense canal alfa. El color de fons és blau cel. Tres traces amb el Llapis i diverses opacitats: 100%, 50%, 25%. Els píxels del color del primer pla es troben dispersos al llarg de la pinzellada.


Darrere

Figura 14.49. Exemple per al mode capa «Darrere»

Exemple per al mode capa «Darrere»

Wilber sobre una capa blava del fons

Exemple per al mode capa «Darrere»

Diàleg de les capes

Exemple per al mode capa «Darrere»

Omplert amb el patró


Aquest mode aplica la pintura només a les àrees transparents de la capa: com menys opacitat més pintura s'hi aplica. Per tant, les àrees opaques de pintura no tenen cap efecte. Pintar àrees transparents tenen el mateix efecte que amb el mode normal. El resultat és sempre un augment de l'opacitat. No té sentit per les capes que no tenen un canal alfa.

La imatge de l'exemple anterior, Wilber és a la capa superior envoltat per la transparència. La capa inferior és de color blau clar sòlid. Es va utilitzar l'opció eina Pot de pintura amb Ompliu tota la selecció i s'ha seleccionat la capa sencera. Es va utilitzar un patró per a pintar amb l'eina Pot de pintura.

La següent imatge (de sota) té dues capes. La capa superior està activa. Tres pinzellades, de color vermell a 100%, 50%, 25%: només es pinten els píxels transparents o semi-transparents de la capa.

Figura 14.50. Pinta amb mode «Darrere»

Pinta amb mode «Darrere»

Pinta amb un 100%, 50%, 25% de transparència (d'esquerra a dreta)


Goma d'esborrar del color

Figura 14.51. Example per al mode capa «Goma d'esborrar del color»

Example per al mode capa «Goma d'esborrar del color»

Wilber sobre una capa blava del fons

Example per al mode capa «Goma d'esborrar del color»

Color del primer pla blanc esborrat


Aquest mode esborra el color del primer pla reemplaçant-lo amb una transparència parcial. Actua com el filtre del Color cap a alfa aplicat a l'àrea de la pinzellada. Només funciona en capes que tenen un canal alfa, en cas contrari aquest mode és idèntic al normal.

La imatge d'exemple de dalt, el color de l'eina Cubell de pintura era blanc, per això, algunes parts d'en Wilber no hi eren i es veia el blau del fons.

Aquesta imatge de sota té només una capa, la capa del fons. El color de fons és blau cel. Tres pinzellades:

  1. Amb el color exacte de la zona blava: només s'esborra aquest color blau.

  2. Amb el color exacte de la zona vermella. Només s'esborra aquest color vermell, independentment de la seva transparència. Les àrees esborrades es tornen transparents.

  3. Amb el color blau cel del fons: només s'esborra aquest color.

Figura 14.52. Pinta en mode «Color d'esborrar»

Pinta en mode «Color d'esborrar»

Pintat amb 1. blau; 2. vermell; 3. color del fons


3.1.4. Més informació

Els usuaris avançats els pot interessar saber que les eines de pintura funcionen en un nivell de subpíxels, per a millorar l'aparença de les vores reduint l'aspecte dentat. Una conseqüència d'això és que encara que es treballi amb un pinzell per a netejar les vores, els píxels de la vora només seran parcialment afectats. Si necessiteu una vora sense matisos, per exemple, per a tenir una selecció precisa, per a copiar i enganxar o per a treballar amb píxels individuals, podeu utilitzar l'eina llapis amb vores dures desactivant el suavitzat.