7.3. Soroll HSV

7.3.1. Resum

Figura 17.141. Exemple d'aplicació del filtre Soroll HSV

Exemple d'aplicació del filtre Soroll HSV

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Soroll HSV

Filtre Soroll HSV aplicat


El filtre Soroll HSV crea soroll a la capa activa o a la selecció utilitzant el model de color To, Saturació i Valor (lluminositat).

7.3.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresSorollSoroll HSV….

7.3.3. Opcions

Figura 17.142. Opcions del filtre Soroll HSV

Opcions del filtre Soroll HSV

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Dulling

This slider (1 -8) controls how much the new pixel color value is allowed to be applied compared to the existing color. A low dulling will give an important hue variation. A high dulling will give a weak variation.

To

Aquest botó lliscant canvia el color dels píxels en un patró aleatori. Selecciona un increment a la gamma de color disponible en un cercle de color HSV a partir del color original del píxel.

Saturació

El botó lliscant augmenta la saturació dels píxels dispersos.

Valor

El botó lliscant augmenta el valor (brillantor) dels píxels dispersos.

Llavor aleatòria

You can change the seed for randomness.