8.3. Vora

8.3.1. Activació del filtre.

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDetecció de voresVora....

8.3.2. Opcions

Figura 17.155. Opcions del filtre Vora

Opcions del filtre Vora

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Algorisme

Detecció de vores ofereix diversos mètodes:

Sobel

Aquest mètode que no té opcions és menys interessant que l'específic Sobel.

Després d'aplicar el filtre (opció Sobel)

Brúixola Prewitt

El resultat no sembla diferent del Sobel.

Després d'aplicar el filtre (opció brúixola Prewitt)

Degradat

Les vores són més primes, menys contrastades i més difuminades que el Sobel.

Després d'aplicar el filtre (opció degradat)

Roberts

No hi ha diferències evidents amb el Sobel.

Després d'aplicar el filtre (opció Roberts)

Diferencial

Vores menys clares.

Després d'aplicar el filtre (opció Diferencial)

Laplace

Menys interessant que el filtre específic.

Després d'aplicar el filtre (opció Laplace)

Quantitat

Un valor baix produeix una imatge negra molt contrastada amb vores fines. Un valor alt produeix vores gruixudes amb un contrast baix i molts colors en àrees fosques.

Border behavior

Where the edge detector will get adjoining pixels for its calculations when it is working on the image boundaries. This option will only have an effect on the boundaries of the result (if any). Clamp is the default and the best choice.