7.8. Escampa

7.8.1. Resum

Figura 17.151. Exemple d'aplicació del filtre Escampa

Exemple d'aplicació del filtre Escampa

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Escampa

Filtre Escampa aplicat


El filtre Escampa reemplaça cada píxel de la capa o selecció activa per un d'altre escollit a l'atzar segons un valor definit per l'usuari. Funciona sobre transicions de color, no sobre zones de color llis. No s'ha afegit color.

7.8.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre sota de FiltresSorollEscampa….

7.8.3. Opcions

Figura 17.152. Opcions del filtre Escampa

Opcions del filtre Escampa

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Horizontal, Vertical

You can set the distance that pixels will be moved along Horizontal and Vertical axis. The axis can be locked by clicking the Chain icon.

Llavor aleatòria

Controls randomness of spreading. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.