13.3. Desplaça

13.3.1. Resum

Figura 17.277. Exemples de desplaçament

Exemples de desplaçament

Imatge original

Exemples de desplaçament

The displacement map has four gray stripes with values of 210, 160, 110, and 60, respectively.

Exemples de desplaçament

Horizontal displacement coefficient is 30. Vacated pixels are black. The image areas corresponding to light gray (128) were displaced 19 and 8 pixels to the left. The image areas corresponding to dark gray (127) were displaced 4 and 15 pixels to the right.


This filter uses a displace-map to displace corresponding pixels of the image. This filter displaces the content of the specified drawable (active layer or selection) by the amounts specified in Horizontal and vertical Displacement multiplied by the intensity of the corresponding pixel in the displace map drawables. Both Horizontal and Vertical displace maps should be gray-scale images and have the same size as the drawable . This filter allows interesting distortion effects.

13.3.2. Activeu el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMapaDesplaça….

13.3.3. Opcions

Figura 17.278. Opcions del filtre desplaça

Opcions del filtre desplaça

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Aux Input, Aux2 Input

Clicking on a question mark button opens a small file browser with two panels. The left panel shows images present on your screen. The right panel shows the layers of the selected image. Double click on the wanted layer to select the map.

You can select different maps for Horizontal and Vertical displacements.

Mode desplaçament

You can choose working in Cartesian coordinates, where pixels are displaced in Horizontal or Vertical direction, or working in Polar coordinates, where the image is pinched and whirled by displacing pixels in radial or tangent direction.

Consulteu les següents seccions per obtenir detalls sobre aquestes opcions.

Sampler

Interpolation methods are described in Transfom tools

Abyss policy

These options allows you to set displacement behavior on active layer or selection edges. They are described in Política Abyss

13.3.3.1. Mode de desplaçament cartesià

Figura 17.279. Opcions del filtre desplaça (Cartesià)

Opcions del filtre desplaça (Cartesià)

Horizontal and vertical displacements are 20 pixels


En tots dos modes, la direcció i la quantitat de desplaçament dependrà de la intensitat del píxel corresponent en el mapa de desplaçament.

El mapa, que hauria de ser una imatge en escala de grisos, té 256 nivells de grisos (0-255), el valor mitjà (teòric) és de 127.5. El filtre desplaça en el mapa i en una direcció els píxels de la imatge corresponents als píxels amb un valor menor de 127.5 (de 0 a 127); els corresponents als píxels amb un valor de 128 a 255 es desplacen en la direcció oposada.

Horizontal displacement, Vertical displacement

If the respective option is activated, image pixels corresponding to pixels from 0 to 127 will be displaced to the right for Horizontal, downwards for Vertical, image pixels corresponding to pixels from 128 to 255 will be displaced to the left for Horizontal, upwards for Vertical.

El valor que s'introdueix en la casella d'entrada, directament o utilitzant els botons de l'extrem de fletxa, no és el desplaçament real sinó un coeficient usat en la fórmula , que dóna al píxel el desplaçament efectiu en funció de la intensitat de l'escala [16] del píxel corresponent en el mapa, modulat pel coeficient que es va introduir. Introduir la intensitat en la fórmula és important: això permet el desplaçament progressiu utilitzant un mapa de degradat.

Aquest valor pot ser positiu o negatiu. Un desplaçament negatiu és oposat al desplaçament positiu. El valor varia en el límit igual al doble de la dimensió de la imatge.

When you click on the drop-down list button, a list appears where you can select a displacement map. To be present in this list, an image must respect two conditions. First, this image must be present on your screen when you call filter. Then, this image must have the same dimensions as the original image. Most often, it will be a duplicate original image, which is transformed to gray scale and modified appropriately, with a gradient. It may be possible to use RGB images, but color luminosity is used making result prevision difficult. Map may be different in horizontal and vertical directions.

13.3.3.2. Mode de desplaçament polar

Figura 17.280. Opcions del filtre desplaça (Polar)

Opcions del filtre desplaça (Polar)

Polar mode: Pinch only (chain broken)


Pessic

Si aquesta opció està activada, canviaran les coordenades radials dels píxels (per exemple, la distància al punt mig de la imatge, el pol). Els píxels de la imatge corresponents als píxels del mapa entre 0 i 127 es desplaçaran cap a fora, els píxels de la imatge corresponents als píxels entre 128 i 255 es desplaçaran cap al centre.

For the values and the displacement map see above (Horizontal/Vertical displacement).

El desplaçament és independent de la distància polar, tots els píxels són desplaçats per la mateixa distància. Així, la imatge no només s'estirarà o es comprimirà, sinó que també es distorsionarà:

Imatge distorsionada per l'opció pessic

A 160x120 pixels image, plain white displacement map, and displacement coefficient 20.0: this results in a 20 pixels displacement towards center. This is a horizontal reduction in size by 25%, vertical by 33%, and diagonal by 20%, so the image will be distorted.

Remolí

Si aquesta opció està activada, les coordenades angulars dels píxels de la imatge es desplaçaran en funció dels píxels del mapa. Amb un mapa de desplaçament uniforme, la imatge rotarà. Amb un mapa irregular, la imatge remolinarà.

Els píxels del mapa corresponents als píxels entre 0 i 127 es desplaçaran en sentit antihorari, els píxels del mapa corresponents als píxels entre 128 i 225 es desplaçaran en sentit horari.

Per als valors i el mapa de desplaçament mireu a dalt.

[Nota] Nota

Per a un mapa uniforme no neutral, si el mode Polar està seleccionat, aquest filtre funcionarà com a Gira i pessiga.

13.3.3.3. Center displacement

This option is used with Polar displacement: you can fix the displacement center.

13.3.4. Utilitzeu un degradat per corbar un text

Seguiu els passos següents:

  1. Comenceu obrint la imatge.

  2. Dupliqueu aquesta imatge. Activeu aquesta còpia i convertiu-la a escala de grisos (ImatgeModeEscala de grisos). Empleneu-la amb el degradat desitjat. Aquesta imatge serà el vostre Mapa de desplaçament, amb les dimensions de la imatge original.

  3. Activeu la imatge original. Feu una Capa de text amb el text. Ajusta la capa a la mida de la imatge: feu clic dret en el diàleg de capes i en el menú feu clic a Capa a la mida de la imatge. Tingueu en compte que les lletres en la capa de text estan sobre un fons transparent; però aquest filtre no desplaça els píxels transparents. Només es desplaçaran les lletres.

  4. Activeu la capa de text. Obriu la finestra del filtre desplaça. Ajusteu els paràmetres, en particular el coeficient de desplaçament segons el resultat de la previsualització. Premeu D'acord.

Aquest mètode també s'aplica a capes estàndard:

[Suggeriment] Suggeriment

Per aconseguir el degradat volgut, primer dibuixeu un degradat de negre a blanc. Llavors, modifiqueu la corba del degradat amb l'eina Corbes.

13.3.5. Using Displace filter to fit a text to an uneven surface

Figura 17.281. Images example

Images example

Texture and Text

Images example

Mapa


Seguiu els passos següents:

  1. Open the image with an uneven texture.

  2. Create the map: Duplicate the image and desaturate (Colors/Desaturate/Desaturate) this copy.

  3. Create the text in Texture image. Move it if necessary. Make this text layer the same size as the image using Layer to Image Size

  4. Open Displace filter. Click on the Aux. Input button and double-click on the map image thumbnail in the left panel.

    Displace filter applied.

13.3.6. Càlcul del desplaçament

La següent secció mostrarà com calcular la quantitat de desplaçament, si us interessen aquests detalls. Si no, simplement podeu ometre aquesta secció.

The overview example showed the horizontal displacement using a coefficient of 30.0: 19, 8, 4, or 15 pixels, depending on the gray level of the displacement map's color.

És fàcil d'entendre d'on vénen aquests números:

Si analitzeu aquestes equacions, notareu que els valors utilitzats en l'exemple no són exactament els valors calculats amb la fórmula (no és estrany ja que s'utilitzen nombres no enters). Els resultats s'han arrodonit a l'enter més proper; us penseu que els píxels es van desplaçant cap a una quantitat total numerada?. Doncs no. Cada píxel es desplaça exactament per la quantitat calculada; un desplaçament per una quantitat fraccionada es fa per interpolació. Un cop d'ull a la imatge d'exemple ho mostrarà:

Figura 17.282. Una mirada propera a l'exemple de desplaçament

Una mirada propera a l'exemple de desplaçament

Una àrea petita ampliada al 800 per cent.


El desplaçament provoca petites àrees de colors intermedis, d'un píxel d'ample, a les vores de les zones de color uniforme. Per exemple, la zona negra (ampliada en la imatge) està provocada per un desplaçament de -4.12, així el color intermedi és 12% negre i 88% daurat.

Així, si seleccioneu un coeficient de desplaçament de 30.01 en lloc de 30.00, obtindreu una imatge diferent, encara que no es veurà la diferència.[16] Intensitat d'escala = (intensitat - 127.5) / 127.5; mireu Secció 13.3.6, “Càlcul del desplaçament”.