13.3. Desplaça

13.3.1. Resum

Figura 17.290. Exemples de desplaçament

Exemples de desplaçament

Imatge original

Exemples de desplaçament

El mapa de desplaçament té quatre franges grises amb valors de 210, 160, 110 i 60, respectivament.

Exemples de desplaçament

El coeficient de desplaçament horitzontal és de 30. Els píxels vacants són negres. Les zones de la imatge corresponents al gris clar (128) es van desplaçar 19 i 8 píxels a l'esquerra. Les zones de la imatge corresponents al gris fosc (127) es van desplaçar 4 i 15 píxels a la dreta.


This filter uses a «displace-map» to displace corresponding pixels of the image. This filter displaces the content of the specified drawable (active layer or selection) by the amounts specified in Horizontal and vertical Displacement multiplied by the intensity of the corresponding pixel in the «displace map» drawables. Both Horizontal and Vertical displace maps should be grayscale images and have the same size as the drawable . This filter allows interesting distortion effects.

13.3.2. Activeu el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMapaDesplaça…

13.3.3. Opcions

Figura 17.291. Opcions del filtre desplaça

Opcions del filtre desplaça

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Entrada auxiliar, entrada auxiliar2

Fent clic en el botó signe d'interrogació, s'obre un petit navegador de fitxers amb dos panells. En el de l'esquerre, s'hi mostren les imatges presents a la pantalla. En el dret, s'hi veuen les capes de la imatge seleccionada: feu doble clic a la capa que voleu utilitzar com a mapa.

Podeu seleccionar diferents mapes per a desplaçaments horitzontals i verticals.

Mode desplaçament

Podeu triar treballar amb coordenades cartesianes , on els píxels es desplacen en direcció horitzontal o vertical, o treballar amb coordenades Polars, on la imatge es pessiga i remolina a causa dels píxels desplaçats en direcció radial o tangent.

Consulteu les següents seccions per a obtenir detalls sobre aquestes opcions.

Mostra

Els mètodes d'interpolació es descriuen a Eines de transformació

Política Abyss

Aquestes opcions us permeten establir un comportament de desplaçament a les vores de la capa activa o de la selecció. Es descriuen a Política Abyss

13.3.3.1. Mode de desplaçament cartesià

Figura 17.292. Opcions del filtre desplaça (cartesià)

Opcions del filtre desplaça (cartesià)

Els desplaçaments horitzontals i verticals són de 20 píxels


En tots dos modes, la direcció i la quantitat de desplaçament dependrà de la intensitat del píxel corresponent en el mapa de desplaçament.

El mapa, que hauria de ser una imatge en escala de grisos, té 256 nivells de grisos (0-255), el valor mitjà (teòric) és de 127.5. El filtre desplaça en el mapa i en una direcció els píxels de la imatge corresponents als píxels amb un valor menor de 127.5 (de 0 a 127); els corresponents als píxels amb un valor de 128 a 255 es desplacen en la direcció oposada.

Desplaçament horitzontal, Desplaçament vertical

Si les respectives opcions estan activades, els píxels de la imatge de 0 a 127 es mouran cap a la dreta per l'Horitzontal i cap avall per la Vertical; els píxels de la imatge compresos entre els píxels 128 i 255 seran desplaçats cap a l'esquerra per l'Horitzontal i cap amunt per la Vertical.

El valor que s'introdueix en la casella d'entrada, directament o utilitzant els botons de l'extrem de fletxa, no és el desplaçament real sinó un coeficient usat en la fórmula , que dona al píxel el desplaçament efectiu en funció de la intensitat de l'escala [16] del píxel corresponent en el mapa, modulat pel coeficient que es va introduir. Introduir la intensitat en la fórmula és important: això permet el desplaçament progressiu utilitzant un mapa de degradat.

Aquest valor pot ser positiu o negatiu. Un desplaçament negatiu és oposat al desplaçament positiu. El valor varia en el límit igual al doble de la dimensió de la imatge.

Quan premeu el botó de la llista desplegable, apareix una llista on podeu seleccionar un mapa de desplaçament. Per a estar present en la llista, una imatge ha de respectar dues condicions. Primer, aquesta imatge ha d'estar present en la pantalla abans de cridar el filtre, i després ha de tenir les mateixes dimensions que la imatge original. Sovint serà un duplicat de la imatge original transformada a escala de grisos i modificada apropiadament amb un degradat. Es pot utilitzar una imatge RGB, però tal com s'utilitza la lluminositat del color farà que el resultat sigui imprevisible. El mapa pot ser diferent en les direccions horitzontal i vertical.

13.3.3.2. Mode de desplaçament polar

Figura 17.293. Opcions del filtre desplaça (Polar)

Opcions del filtre desplaça (Polar)

Mode polar: només contrau (cadena trencada)


Pessic

Si aquesta opció està activada, canviaran les coordenades radials dels píxels (per exemple, la distància al punt mig de la imatge, el «pol»). Els píxels de la imatge corresponents als píxels del mapa entre 0 i 127 es desplaçaran cap a fora, els píxels de la imatge corresponents als píxels entre 128 i 255 es desplaçaran cap al centre.

Per als valors i el mapa de desplaçament, mireu a dalt («Desplaçament horitzontal/vertical»).

El desplaçament és independent de la distància polar, tots els píxels són desplaçats per la mateixa distància. Així, la imatge no només s'estirarà o es comprimirà, sinó que també es distorsionarà:

Imatge distorsionada per l'opció pessic

Una imatge de 160x120 píxels, un mapa de desplaçament blanc, i un coeficient de desplaçament 20.0: el resultat és un decalatge de 20 píxels cap al centre. Una reducció horitzontal de la mida en un 25%, vertical en un 33%, i diagonal en un 20%. Per tant, quedarà una imatge distorsionada.

Remolí

Si aquesta opció està activada, les coordenades angulars dels píxels de la imatge es «desplaçaran» en funció dels píxels del mapa. Amb un mapa de desplaçament uniforme, la imatge rotarà. Amb un mapa irregular, la imatge remolinarà.

Els píxels del mapa corresponents als píxels entre 0 i 127 es desplaçaran en sentit antihorari, els píxels del mapa corresponents als píxels entre 128 i 225 es desplaçaran en sentit horari.

Per als valors i el mapa de desplaçament mireu a dalt.

[Nota] Nota

Per a un mapa uniforme no neutral, si el mode «Polar» està seleccionat, aquest filtre funcionarà com a Gira i contrau.

13.3.3.3. Desplaçament del centre

Aquesta opció s'utilitza amb el desplaçament Polar: podeu fixar el centre de desplaçament.

13.3.4. Utilitzeu un degradat per a corbar un text

Seguiu els passos següents:

  1. Comenceu obrint la imatge.

  2. Duplicate this image. Activate this duplicate and make it grayscale (ImageModeGrayscale). Fill it with the wanted gradient. This image will be your Displacement map, with the dimensions of original image.

  3. Activeu la imatge original. Feu una Capa de text amb el text. Ajusta la capa a la mida de la imatge: feu clic dret en el diàleg de capes i en el menú feu clic a «Capa a la mida de la imatge». Tingueu en compte que les lletres en la capa de text estan sobre un fons transparent; però aquest filtre no desplaça els píxels transparents. Només es desplaçaran les lletres.

  4. Activeu la capa de text. Obriu la finestra del filtre desplaça. Ajusteu els paràmetres, en particular el coeficient de desplaçament segons el resultat de la previsualització. Premeu D'acord.

Aquest mètode també s'aplica a capes estàndard:

[Suggeriment] Suggeriment

Per a aconseguir el degradat volgut, primer dibuixeu un degradat de negre a blanc. Llavors, modifiqueu la corba del degradat amb l'eina Corbes.

13.3.5. Utilitzant el filtre Desplaça per a adaptar un text a una superfície desigual

Figura 17.294. Exemple d'imatges

Exemple d'imatges

Textura i text

Exemple d'imatges

Mapa


Seguiu els passos següents:

  1. Obriu la imatge amb una textura desigual.

  2. Crea el mapa: duplica la imatge i dessatura (aneu al menú Colors/Saturació) aquesta còpia.

  3. Crea el text en una imatge de Textura. Moveu-lo si cal. Feu que aquesta capa de text tingui la mateixa mida que la imatge mitjançant Capa a la mida de la imatge

  4. Obre el filtre «Desplaça». Feu clic al botó entrada auxiliar i feu doble clic sobre la miniatura de la imatge del mapa en el panell esquerre.

    Aplicació del filtre desplaça.

13.3.6. Càlcul del desplaçament

La següent secció mostrarà com calcular la quantitat de desplaçament, si us interessen aquests detalls. Si no, simplement podeu ometre aquesta secció.

L'exemple general mostra el desplaçament horitzontal amb un coeficient de 30,0: 19, 8, 4 o 15 píxels, depenent del nivell de gris del color del mapa de desplaçament.

És fàcil d'entendre d'on venen aquests números:

Si analitzeu aquestes equacions, notareu que els valors utilitzats en l'exemple no són exactament els valors calculats amb la fórmula (no és estrany, ja que s'utilitzen nombres no enters). Els resultats s'han arrodonit a l'enter més proper; us penseu que els píxels es van desplaçant cap a una quantitat total numerada?. Doncs no. Cada píxel es desplaça exactament per la quantitat calculada; un «desplaçament per una quantitat fraccionada» es fa per interpolació. Un cop d'ull a la imatge d'exemple ho mostrarà:

Figura 17.295. Una mirada propera a l'exemple de desplaçament

Una mirada propera a l'exemple de desplaçament

Una àrea petita ampliada al 800 per cent.


El desplaçament provoca petites àrees de colors intermedis, d'un píxel d'ample, a les vores de les zones de color uniforme. Per exemple, la zona negra (ampliada en la imatge) està provocada per un desplaçament de -4.12, així el color intermedi és 12% negre i 88% daurat.

Així, si seleccioneu un coeficient de desplaçament de 30.01 en lloc de 30.00, obtindreu una imatge diferent, encara que no es veurà la diferència.[16] Intensitat d'escala = (intensitat - 127.5) / 127.5; mireu Secció 13.3.6, «Càlcul del desplaçament».