2. Diàlegs relacionats amb l'estructura de la imatge

Els diàlegs següents us permeten controlar i manipular estructures de la imatge, com les capes, els canals, o els camins.

2.1. Diàleg de les capes

Figura 15.1. Diàleg de les capes

Diàleg de les capes

El diàleg «Capes» és la interfície principal per a editar, modificar i gestionar les capes.

2.1.1. Activa el diàleg

El diàleg de les «Capes» és acoblable; consulteu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a més informació.

Podeu accedir-hi:

 • des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesCapes;

 • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblat, feu clic a i seleccioneu Afegeix una pestanyaCapes,

 • des de la tecla drecera (predeterminat): Ctrl+L.

En el menú Finestres, hi ha una llista de les finestres separades que només existeixen si almenys hi ha un diàleg obert. En aquest cas, es pot obrir el diàleg de les «Capes» des del menú de la imatge: FinestresCapes.

2.1.2. Ús del diàleg de les capes

Visió general

Cada capa apareix en el diàleg amb la forma d'una miniatura. Quan una imatge es compon de diverses capes, apareixen com una llista. La capa superior de la llista és la primera que es veu, i la capa inferior del fons és l'última de veure's. Sobre la llista podeu trobar-hi característiques relacionades amb cada capa en particular. Sota la llista de les capes hi ha botons per a gestionar-la. Un clic dret sobre la miniatura d'una capa, obre el menú contextual de la capa.

Atributs de la capa

Cada capa apareix a la llista amb els seus propis atributs:

Visibilitat de la capa

Davant de la miniatura hi ha una icona d'un ull. En fer clic al damunt, commuta entre visibilitat i invisibilitat. Si premeu Maj i feu clic sobre l'ull, farà invisibles totes les altres capes.

Enllaça capes

Una altra icona en forma de cadena permet agrupar les capes. Això fa que es pugui aplicar a les capes agrupades una mateixa acció a la vegada (per exemple, amb l'eina Moure).

Miniatura de la capa

El contingut de la capa està representat per una miniatura. Si es manté el clic esquerre per un segon en aquesta miniatura, la farà més gran. Quan la capa està activa, la miniatura té una vora blanca. La vora és negra si la capa està inactiva. Quan la capa té una màscara, l'element inactiu té una vora negra.

Nom de la capa

L'atribut principal és el nom de la capa. Podeu editar-lo fent doble clic sobre el nom de la capa. També es pot utilitzar el diàleg «Edita els atributs de la capa» que podeu trobar en el menú contextual fent un clic-dret sobre la capa.

[Nota] Nota

En el cas d'una animació per capes (GIF o MNG), el nom de la capa s'utilitza per a especificar certs paràmetres: nom_de_la_capa (retard en ms.) (mode combinació), per exemple, Fotograma-1 (100 ms) (reemplaça). El retard estableix el temps en què una capa de l'animació és visible en l'animació. El mode combinació defineix si la capa es combina amb la capa anterior o si la reemplaça: els dos modes són (combina) o (reemplaça).

Característiques de les capes

Al damunt de la llista de les capes, és possible especificar les propietats de la capa activa. La capa activa està ressaltada en blau. Les propietats són: «Mode capa», «Opacitat», «Bloca els píxels» i «Bloca el canal alfa».

Mode

El mode capa determina com interactua la capa amb les altres capes. Des d'aquesta casella es pot accedir a tots els modes proporcionats pel GIMP. Els modes de les capes es descriuen detalladament a Secció 2, «Modes de la capa».

Opacitat

Moure el lliscador dona més o menys opacitat a la capa. Amb un valor d'opacitat zero, la capa és transparent i completament invisible. No ho confongueu amb la màscara de la capa, que estableix la transparència píxel per píxel.

Bloca

Teniu tres possibilitats:

 • Bloca els píxels: quan aquesta opció està marcada, no es poden modificar els píxels de la capa (Pinzell, Llapis, Goma, etc.), l'Aerògraf o l'eina Tinta en la capa seleccionada. Pot ser necessari per a protegir-los de canvis indesitjats.

  Figura 15.2. Bloca els píxels

  Bloca els píxels

 • Posició i mida del bloqueig: aquest botó de commutació activa i desactiva la protecció de les capes de desplaçar-se o transformar-se. Quan premeu el botó cap avall, no podreu utilitzar cap eina de transformació (Gira, Inclina, Perspectiva i altres) ni moure-la.

  Figura 15.3. Posició i mida del bloqueig

  Posició i mida del bloqueig

 • Bloca el canal alfa: aquest botó de commutació controla el paràmetre «Bloca» per a la transparència de la capa. Si pressioneu cap avall, el canal alfa de la capa es bloca i cap manipulació no tindrà efecte. Res del que feu a una part transparent de la capa tindrà efecte.

  Figura 15.4. Bloca el canal alfa

  Bloca el canal alfa

Figura 15.5. Exemple de canal alfa blocat

Exemple de canal alfa blocat

La capa activa té tres franges horitzontals verdes i opaques sobre un fons transparent. Es pinta una franja vermella vertical. «Bloca» desmarcat: les àrees opaques i transparents de la capa activa s'han pintat de vermell.

Exemple de canal alfa blocat

«Bloca» marcat: només les àrees opaques de la capa activa es pinten de vermell. Es preserven les àrees transparents.


[Suggeriment] Suggeriment

Si un nom de la capa en el diàleg de les capes està en negreta, llavors és que aquesta capa no té canal alfa.

Gestió de les capes

Sota la llista de les capes, un conjunt de botons permeten realitzar algunes operacions bàsiques amb la llista de les capes.

Capa nova

Aquí podeu crear una nova capa. S'obre un diàleg que es descriu a Capa nova.

Premeu la tecla Maj per a obrir una nova capa amb els darrers valors utilitzats.

Nou grup de capes

Permet crear un nou grup de capes. Es crea una nova capa, en la qual hi podeu dipositar les capes.

Els grups de capes es descriuen a Grups de capes.

Puja la capa

Permet pujar un nivell la capa de la llista. Premeu Maj per a moure la capa a dalt de tot de la llista.

Baixa la capa

Permet baixar un nivell la capa de la llista. Premeu Maj per a moure la capa al fons de la llista.

[Suggeriment] Suggeriment

Per a baixar una capa al fons de la llista, caldrà afegir un canal de transparència (també anomenat canal alfa) a la capa del fons. Per a fer això, feu clic dret sobre la capa del fons i seleccioneu Afegeix un canal alfa en el menú.

Duplica la capa

Permet crear una còpia de la capa activa. Al nom de la nova capa s'hi afegeix un sufix amb un nombre.

Fusiona les capes Fixa la capa

Abans del GIMP-2.10.18 aquest botó era permanentment una àncora, ara se'n converteix només quan es crea una selecció flotant (que ancora la selecció flotant a la capa activa anterior). Altrament, és una icona Fusió de capes amb diverses possibilitats:

 • Fusiona aquesta capa amb la primera capa visible de sota.

 • Si premeu Maj: fusionareu les capes del grup de capes en una capa normal.

 • Si premeu Ctrl: fusioneu totes les capes visibles en una sola capa normal.

 • Si premeu Maj+Ctrl: fusionareu totes les capes visibles amb els darrers valors utilitzats.

Suprimeix la capa

Podeu eliminar la capa activa.

Més operacions sobre les capes

Other functions about layer size are available in the Layer context menu you get by right clicking on the Layer Dialog. You can find them also in the Layer sub-menu of the image menu.

Trobareu funcions per a fusionar les capes en el menú de la imatge.

Clic i arrossega les capes

Feu clic i manteniu el botó sobre la miniatura de la capa: s'engrandeix i es pot moure arrossegant-la amb el ratolí.

 • Podeu col·locar la capa en algun altre lloc de la llista de les capes.

 • També podeu portar la capa a la caixa d'eines: es crea una imatge nova que conté només aquesta capa.

 • Finalment, podeu posar la capa en una altra imatge: aquesta capa s'afegeix a la pila de les capes, damunt de les capes existents.

2.1.3. The Layer dialog context menu

Figura 15.6. Context Menu for the Layers Dialog

Context Menu for the Layers Dialog

By right-clicking in the layer dialog, or by opening the Layers Menu from the tab menu, a context menu for the Layers dialog will open.

Most of the commands in this menu have already been documented above, or elsewhere:

Edit Layer Attributes...

Except for Width, Height, and Fill with, this dialog is the same as the New Layer Dialog. For information about the layer attributes we therefore refer to the documentation for that dialog.

Blend Space submenu

See Blend space in the New Layer dialog.

Composite Space submenu

See Composite space in the New Layer dialog.

Composite Mode submenu

See Composite mode in the New Layer dialog.

Color Tag submenu

See the Color tag documentation in the New Layer dialog.

New Layer, New Layer Group, Duplicate Layer, Merge Down, Anchor Layer, Delete Layer

These commands are explained above, see layer characteristics.

New from Visible

See the New from Visible menu command documentation.

Layer Boundary Size...

See the Layer Boundary Size... menu command documentation.

Layer to Image Size

See the Layer to Image Size menu command documentation.

Scale Layer...

See the Scale Layer... menu command documentation.

Add Layer Mask..., Apply Layer Mask, Delete Layer Mask, Show Layer Mask, Edit Layer Mask, Disable Layer Mask, Mask to Selection

See the Layer Mask submenu documentation for these commands.

Add Alpha Channel, Remove Alpha Channel

Only one of these will be enabled. If the current layer does not have an alpha channel, you will be able to add one. If it does, you can remove the alpha channel.

Merge Visible Layers

This command merges all visible layers into one layer.

Flatten Image

This command merges all layers into one layer and removes transparency.

2.1.4. Màscares de capa

Figura 15.7. El diàleg «Afegiu una màscara»

El diàleg «Afegiu una màscara»

Visió general

Mentre que les màscares de selecció (o màscares de canals) permeten emmagatzemar i editar les vostres seleccions, la màscara de capa pot administrar la transparència d'una capa. Les màscares de capa permeten aportar parts transparents de la capa. És com si es pintés la capa amb la transparència. Aquestes màscares s'utilitzen principalment per a fusionar gradualment els objectes en diferents capes. Cada capa pot proporcionar una màscara de transparència, anomenada màscara de capa. Es pot afegir una màscara a cada capa, s'anomena màscara de capa. Una màscara de capa té la mateixa mida i nombre de píxels que la capa a la qual està aparellada. Cada píxel de la màscara pot aparellar-se amb un píxel situat en la mateixa posició que en la capa. La màscara és un conjunt de píxels de tons grisos en una escala de valors que va del 0 al 255. Els píxels amb un valor 0 són negres i tenen una total transparència al píxel aparellat en la capa. Els píxels amb un valor de 255 són blancs i donen una total opacitat al píxel aparellat en la capa.

Per a crear una màscara de capa feu clic dret sobre la capa per a obrir el menú contextual i seleccioneu Afegeix una màscara de capa en el menú. Apareix un diàleg que inicialitza el contingut de la màscara:

 • Blanc (opac del tot): la màscara és blanca en el diàleg de capes. Així, tots els píxels de la capa són visibles en la finestra de la imatge ja que pintar la màscara de blanc fa completament visibles els píxels de la capa. Es pintarà de negre per a fer els píxels transparents.

 • Negre (transparent del tot): la màscara és negra en el diàleg de les capes. Així, la capa és completament transparent ja que pintar la màscara de negre fa transparents els píxels de la capa. Pintar-la de blanc traurà la màscara, i els píxels de la capa esdevindran visibles.

 • Canal alfa de la capa: la màscara s'inicialitza segons el contingut del canal alfa de la capa. Si la capa encara conté transparència, es copia en la màscara.

 • Transfereix el canal alfa de la capa: fa el mateix que l'opció anterior, excepte que també restableix el canal alfa de la capa a una opacitat completa.

 • Selecció: la màscara s'inicialitza en funció dels valors dels píxels de la selecció.

 • Còpia de l'escala de grisos de la capa: la màscara s'inicialitza en funció dels valors dels píxels de la capa.

 • Canal: la màscara de capa s'inicialitza amb una màscara de selecció que hàgiu creat abans, emmagatzemada en el diàleg dels canals.

 • Inverteix la màscara: aquesta casella de selecció us permet invertir la màscara: el negre esdevé blanc i el blanc esdevé negre.

Quan es crea la màscara apareix una miniatura a la dreta de la miniatura de la capa. En fer clic alternativament a la miniatura de la capa i de la màscara, llavors podeu activar-ne una o una altra. L'element actiu té una vora blanca (que no és gaire visible al voltant d'una màscara blanca). Això és un punt important. Mantingueu sempre el diàleg de capes en un lloc destacat per quan treballeu amb màscares, perquè mirant el llenç no es pot saber si està activa la capa o la màscara. La que està activa té una vora blanca.

Prémer Alt (o Ctrl+Alt i fer clic sobre la miniatura de la màscara de capa) és equivalent a l'ordre mostra la màscara de capa: la vora de la màscara de capa es torna verda. Si premeu Ctrl la vora serà vermella i el resultat és equivalent a l'ordre desactiva la màscara de capa. Per a tornar a una visualització normal refeu l'última operació. Aquestes opcions són per a una millor comoditat en el vostre treball.

Exemple de màscara de capa

Figura 15.8. Una capa amb màscara de capa

Una capa amb màscara de capa

Aquesta imatge té una capa de fons amb una flor i una altra capa blava, completament opaca. S'ha afegit una màscara de capa a la capa blava. En la finestra de la imatge, la capa blava roman visible perquè una màscara blanca fa visibles els píxels de la capa.


Figura 15.9. Pintant la màscara de capa

Pintant la màscara de capa

La màscara de capa està activa. Pinteu-la amb un color negre, que fa transparent la capa: la capa subjacent es fa visible.