7.41. Sostreu de la selecció

L'ordre Sostreu de la Selecció crea una selecció en la capa actual des del Canal alfa. Se seleccionen els píxels opacs, els transparents no, i els translúcids se seleccionen parcialment. Aquesta selecció se sostreu de la selecció existent. No hi ha canvis al Canal alfa.

7.41.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesTransparènciaSostreu de la selecció.

7.41.2. Exemple

Figura 16.125. Aplicació de «Sostreu de la selecció»

Aplicació de «Sostreu de la selecció»
Aplicació de «Sostreu de la selecció»

Els píxels no transparents de la capa activa se sostreuen de la selecció rectangular existent.