8.37. Gira els colors

8.37.1. Resum

Figura 16.215. Exemple del filtre «Gira els colors»

Exemple del filtre «Gira els colors»

Imatge original

Exemple del filtre «Gira els colors»

Filtre «Gira els colors» aplicat


Girar el mapa de colors permet intercanviar una gamma de colors per una altra.

8.37.2. Activació del filtre

Podeu accedir a aquest filtre des del menú de la imatge: ColorsMapaGira els colors.

8.37.3. Opcions principals

Figura 16.216. Opcions principals del filtre «Gira el mapa de colors»

Opcions principals del filtre «Gira el mapa de colors»

Hi ha dos cercles de color, un de la gamma de color «Des de» i l'altra de la gamma de color «A»:

Des de

El Cercle de color: la gamma «Des de» es defineix mitjançant dos eixos. La fletxa corba que marca un angle permet reconèixer l'eix «Des de» i l'eix «A» de la gamma. Feu clic i arrossegueu els eixos per a canviar la gamma.

Commuta al sentit horari/antihorari: determina la direcció de la gamma.

Canvia l'ordre de les fletxes: inverteix els eixos Des de i A, i això provoca un canvi important del color, ja que els colors dels angles de selecció són diferents.

Selecciona-ho tot selecciona el cercle de color sencer.

Els quadres Des de i A mostren la posició inicial i final dels eixos (en radians/PI) que limiten la gamma de colors seleccionada. Aquestes posicions es poden introduir manualment o amb l'ajuda de les fletxes.

A

Aquestes opcions són les mateixes que les de la secció «Des de».

8.37.4. Opcions de gris

Figura 16.217. Imatge base per les opcions de gris

Imatge base per les opcions de gris

Es defineixen tres sectors per vermell, verd i blau amb saturacions diferents. Els colors gris i blanc es representen (0% Sat).


En aquesta pestanya, es pot especificar com tractar el gris. Per defecte, el gris no es considera un color i no es té en compte per la rotació. Podeu convertir colors lleugerament saturats a gris i gris a color.

Cercle de color gris

Al centre d'aquest cercle de color hi ha un «cercle definit» petit. Al centre, representa el gris. Si s'incrementa progressivament el llindar del gris, els colors amb una saturació menor del llindar canvien a gris.

Llavors, es defineix el To i la Saturació movent el cercle definit al cercle de color o utilitzant les caselles d'entrada. Aquest color substitueix tots els colors definits com a gris, tot i que el resultat també depèn del Mode gris.

Mode gris

Els botons Tractament i Canvia a determinen com es tractaran les decisions anteriors:

  • Amb Canvia a el gris agafarà el color definit mitjançant el cercle definit directament, sense cap rotació, sigui quina sigui la posició dins el cercle de color.

  • Amb Tractament, el gris agafarà el color definit mitjançant el cercle definit després de la rotació, segons els paràmetres «Des de» i «A» escollits a la pestanya principal. Amb aquesta opció, només es pot seleccionar el color en el sector «Des de», malgrat que no sigui visible a la pestanya Gris.

Figura 16.218. Mode gris

Mode gris

El petit cercle és sobre el groc i el mode és «Canvia a». El blau ha canviat a groc. Fixeu-vos que ha passat el mateix amb el gris i el blanc.


Llindar gris

Figura 16.219. Llindar gris

Llindar gris

El llindar gris és 0,25: el sector blau (saturació 0,25) s'ha tornat gris (Fixeu-vos que el gris i el blanc, que tenen 0% de saturació, no s'han vist afectats).


S'especifica quin grau de saturació es considera gris. Quan s'incrementa progressivament la saturació, el cercle del cercle de color augmenta, així com les àrees seleccionades en la previsualització si heu seleccionat «Actualització contínua». En un degradat de negre a blanc, en incrementar el llindar lentament, es pot veure el creixent reemplaçament de color.

Degradat de negre a blanc, emplenat amb color progressivament, a mesura que incrementa el llindar.

8.37.5. Previsualitzacions

Original, Girat

La previsualització de l'original mostra una miniatura de la imatge original i la previsualització de rotat mostra els canvis de color de forma interactiva, abans d'aplicar-se a la imatge.

Actualització contínua

Actualització contínua mostra els canvis de color en la previsualització de rotat.

Àrea

En aquesta llista desplegable, podeu escollir entre

  • Capa sencera: funciona a la capa sencera (la imatge, si no hi ha selecció).

  • Selecció: només mostra la selecció.

  • Context: mostra la selecció en el context de la imatge.

8.37.6. Unitats

Podeu seleccionar la unitat de l'angle que s'usa per a localitzar colors en el cercle To/Saturació. Aquesta opció només és vàlida per la sessió actual del filtre: no feu clic a D'acord just després de seleccionar la unitat, retorneu a la pestanya desitjada.