8.7. Degradat d'imatge

8.7.1. Panoràmica

Figura 17.164. Exemple del filtre Degradat d'imatge

Exemple del filtre Degradat d'imatge

Imatge original

Exemple del filtre Degradat d'imatge

Aplicació del filtre «Degradat d'imatge».


Aplicació del filtre «Degradat d'imatge» amb l'opció Direcció.

Aquest filtre detecta les vores en una o dues direccions del degradat.

8.7.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDetecció de voresDegradat d'imatge....

8.7.3. Opcions

Figura 17.165. Opcions del filtre Degradat d'imatge

Opcions del filtre Degradat d'imatge

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Mode de sortida

La Magnitud hi és per defecte: combina ambdues direccions. Direcció: només s'utilitza una direcció. Ambdues és com la Magnitud.

Figura 17.166. Exemples del mode de sortida

Exemples del mode de sortida

Imatge original, amb un canvi brusc de lluminositat

Exemples del mode de sortida

S'ha seleccionat l'opció Magnitud

Exemples del mode de sortida

S'ha seleccionat l’opció Direcció. Com a resultat, en el negre no s'hi detecta la vora, en el blanc s'hi detecta la vora.


Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.