6.26. Aplana la imatge

L'ordre Aplana la imatge fusiona totes les capes de la imatge en una de sola sense canal alfa. Un cop la imatge s'ha aplanat, té el mateix aspecte que tenia abans. La diferència és que tots els continguts són en una sola capa sense transparència. Si hi ha cap àrea transparent a través de totes les capes de la imatge original, el color del fons serà visible. Això també passarà en el procés d'exportació d'una imatge si l'emmagatzemeu en un format que no admet capes.

Aquesta operació canvia significativament l'estructura de la imatge. Normalment només és necessària quan es vol desar una imatge en un format que no admet nivells ni transparències (un canal alfa).

6.26.1. Activa l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: ImatgeAplana la imatge.