8.16. Equalitza

Aquesta ordre ajusta automàticament la lluminositat dels colors de la capa activa perquè l'histograma del canal valor s'aplani tant com sigui possible, així cada valor de lluminositat possible apareix amb el mateix nombre de píxels com qualsevol altre valor. En el següent exemple, els píxels de colors més freqüents de la imatge estan més separats que els que píxels de colors rars. A vegades, l'ordre «Equalitza» funciona molt bé augmentant el contrast de la imatge, mostrant detalls que abans era difícil de veure. A vegades, el resultat es veu fatal. És una operació molt potent i val la pena intentar veure si la imatge millorarà. Funciona amb capes RGB i escala de grisos. Si la imatge està indexada, l'entrada del menú estarà desactivada i en gris.

8.16.1. Activa l'ordre

Podeu accedir-hi des del menú de la imatge ColorsAutomàticEqualitza

8.16.2. Exemple d'«Equalitza»

Figura 16.178. Imatge original

Imatge original

La capa activa i els histogrames vermell, verd, blau abans d'«Equalitzar».


Figura 16.179. Imatge després de l'ordre

Imatge després de l'ordre

La capa activa i els histogrames vermell, verd, blau abans del tractament.

L'ampliació de l'histograma crea buits entre les columnes de píxels, li dona un aspecte ratllat: els colors que hi són més freqüentment s'estenen.