12.3. Afegeix una vora

12.3.1. Visió general

Figura 17.259. Exemple del filtre «Afegeix una vora»

Exemple del filtre «Afegeix una vora»

Imatge original

Exemple del filtre «Afegeix una vora»

Vora afegida


Aquest filtre fa exactament el que diu: afegeix una vora a la imatge. Podeu especificar la mida de la vora i el color. Els quatre costats de la vora s'acoloreixen de forma diferent, la qual cosa li donarà una aparença de relleu.

La imatge s'engrandirà amb la mida de la vora, i res no s'hi pintarà.

12.3.2. Activa el filtre

Aquest filtre es troba en el menú FiltresDecoraVora afegida….

12.3.3. Opcions

Figura 17.260. Opcions de «Vora afegida»

Opcions de «Vora afegida»

Mida de la vora X, Mida de la vora Y

Aquí podeu seleccionar el gruix de la vora afegida, en píxels. La mida X (esquerra i dreta) i la mida Y (a dalt i a baix) poden ser diferents. La mida màxima és de 250 píxels.

Color de la vora

En fer clic al botó apareix el diàleg de l'editor de color, que us permet triar un color «mitjà» de la vora (consulteu la següent opció, Valor de l'increment (Delta) de color).

Valor de l'increment de color (Delta)

Aquesta opció fa que els costats de la vora s'acoloreixin de forma diferent i dona a la imatge una aparença de relleu. El color del costat de la vora es calcula per a cada component del color vermell, verd i blau [13], de la «mitjana» del Color de la vora (un valor de menys de 0 serà 0, els valors majors de 255 seran 255):

  • Ombra de dalt = Color de la vora + Delta

  • Ombra de la dreta = Color de la vora - ½ Delta

  • Ombra de baix = Color de la vora - Delta

  • Ombra de l'esquerra = Color de la vora + ½ Delta

Figura 17.261. Exemples de l'increment de color (Delta)

Exemples de l'increment de color (Delta)

Aplicació del filtre «Afegeix una vora» amb Valor de l'increment (Delta) a 25, 75, 125, 175 i 225.


Exemple: el color per defecte és blau (38,31,207), i l'increment (Delta) per defecte és 25. Així que les ombres de les vores són: a dalt: (38,31,207) + (25,25,25) = (63,56,232), a la dreta: (38,31,207) + (-13,-13,-13) = (25,18,194), etc.