Nom

Imatge — Referència de tecles pel menú Imatge

Imatge

Ctrl + D

Duplica la imatge

Ctrl + M

Fusiona les capes visibles

Alt + Retorn

Propietats de la imatge