14.24. Lava

14.24.1. Visió general

Figura 17.377. Exemple del filtre Lava

Exemple del filtre Lava

Imatge original

Exemple del filtre Lava

Filtre Lava aplicat (a la selecció)


14.24.2. Activació del filtre

Podeu trobar el filtre al menú FiltresComponLava....

14.24.3. Opcions

Figura 17.378. Opcions del filtre Lava

Opcions del filtre Lava

Llavor

Pendent

Mida

Pendent

Rugositat

Pendent

Degradat

Pendent

Manté la selecció

Pendent

Separa la capa

Pendent

Utilitza el degradat actual

Pendent