14.27. Lava

14.27.1. Visió general

Figura 17.399. Exemple del filtre «Lava»

Exemple del filtre «Lava»

Imatge original

Exemple del filtre «Lava»

Filtre «Lava» aplicat (a la selecció)


14.27.2. Activació del filtre

Podeu trobar el filtre al menú FiltresComponLava....

14.27.3. Opcions

Figura 17.400. Opcions del filtre «Lava»

Opcions del filtre «Lava»

Llavor

Pendent

Mida

Pendent

Rugositat

Pendent

Degradat

Pendent

Manté la selecció

Pendent

Separa la capa

Pendent

Utilitza el degradat actual

Pendent