5.7. Camins i fitxers SVG

SVG, acrònim de «Scalable Vector Graphics», és un format de fitxer cada vegada més popular. S'utilitza per a desar gràfics vectorials, en els quals els elements gràfics són independents de la resolució, en contrast amb els gràfics de trama, en els quals els elements gràfics es representen en matrius de píxels. El GIMP és principalment un programa de gràfics de trama, però els camins són entitats vectorials.

Per sort, els camins es representen en els fitxers SVG gairebé de la mateixa manera en què es representen en el GIMP. Aquesta compatibilitat fa possible emmagatzemar els camins del GIMP com a fitxers SVG sense perdre cap informació. Podeu accedir a aquesta capacitat al diàleg Camins.

També vol dir que el GIMP pot crear camins a partir de fitxers SVG desats en altres programes, com ara l'Inkscape, una popular aplicació de gràfics vectorials de codi obert. Això és bo perquè els programes d'edició de vectors tenen eines de manipulació de camins molt més potents que no pas el GIMP. Podeu importar un camí des d'un fitxer SVG mitjançant el diàleg Camins.

El format SVG maneja molts altres elements gràfics a més dels camins: entre altres coses maneja figures com quadrats, rectangles, cercles, el·lipses, polígons regulars, etc. El GIMP no pot fer res amb aquestes entitats, però pot carregar-les com a camins.

[Nota] Nota

La creació de camins no és l'única cosa que pot fer el GIMP amb els fitxers SVG. També els pot obrir com a imatges del GIMP, de la manera habitual.