5.7. Camins i fitxers SVG

SVG, acrònim de «Scalable Vector Graphics», és un format de fitxer cada vegada més popular. S'utilitza per a desar gràfics vectorials, en els quals els elements gràfics són independents de la resolució, en contrast amb els gràfics de trama, en els quals els elements gràfics es representen en matrius de píxels. El GIMP és principalment un programa de gràfics de trama, però els camins són entitats vectorials.

Afortunadament, els camins es representen en els fitxers SVG gairebé de la mateixa forma en què es representen en el GIMP. En realitat això no és casualitat: la gestió dels camins del GIMP es va reescriure per a la versió 2.0 pensant amb el format SVG. Aquesta compatibilitat fa possible desar els camins del GIMP en fitxers SVG sense perdre informació. Es pot accedir a aquesta possibilitat en el diàleg dels camins.

Això també significa que el GIMP pot crear camins des dels fitxers SVG que es van desar amb altres programes, com l'Inkscape o el Sodipodi, que són dues aplicacions gràfiques de vectors de codi obert. Això està bé perquè aquests programes són molt més potents per a manipular els camins que no pas el GIMP. Podeu importar camins des d'un fitxer SVG utilitzant el diàleg dels camins.

El format SVG maneja molts altres elements gràfics a més dels camins: entre altres coses maneja figures com quadrats, rectangles, cercles, el·lipses, polígons regulars, etc. El GIMP no pot fer res amb aquestes entitats, però pot carregar-les com a camins.

[Nota] Nota

La creació de camins no és l'única cosa que pot fer el GIMP amb els fitxers SVG. També els pot obrir com a imatges del GIMP, de la manera habitual.