7.34. Suprimeix el canal alfa

Aquesta ordre suprimeix el canal alfa de la capa activa, mantenint els canals alfa de les altres capes.

If the active layer is the background layer and if you have not added an Alpha channel before (then the layer name is in bold letters in the Layer Dialog), the command is disabled.

Si la capa activa no és la capa de fons, la transparència es reemplaça amb el color de fons de la caixa d'eines.

7.34.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesTransparènciaSuprimeix el canal alfa.

  • A més a més, al Quadre de diàleg de capes, podeu accedir-hi a través del menú emergent de context Suprimeix el canal alfa.