6.4. Llum enlluernador

6.4.1. Panoràmica

Figura 17.113. Exemple del filtre Llum enlluernador

Exemple del filtre Llum enlluernador

Imatge original

Exemple del filtre Llum enlluernador

Aplicació del filter «Llum enlluernador»


Aquest filtre fa la impressió que el sol pega l'objectiu en el moment de disparar. No teniu les possibilitats que ofereix el filtre Llum enlluernadora.

6.4.2. Activeu el filtre

You can find this filter in the image menu through FiltersLight and ShadowLens Flare.

6.4.3. Opcions

Figura 17.114. Opcions del filtre «Llum enlluernador»

Opcions del filtre «Llum enlluernador»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Posició X, posició Y

Podeu ajustar les coordenades X i Y de l'espurneig utilitzant la casella d'entrada. L'origen de coordenades es troba al cantó superior esquerre. La posició és la ràtio de la dimensió de la imatge (0,500 és la part central, 1.000 la vora dreta o inferior; es pot configurar fora del llenç).