2.3. Diàleg dels camins

Mireu Secció 5, « Camins » Si no sabeu què és un camí.

Figura 15.14. El diàleg dels «Camins»

El diàleg dels «Camins»

El diàleg dels «Camins» s'utilitza per gestionar els camins, permet crear-los o eliminar-los, desar-los, convertir-los, etcètera. El terme anglès per Camins és «Path».

2.3.1. Activa el diàleg

El diàleg dels «Camins» és un diàleg acoblable; consulteu Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a obtenir més ajuda.

Podeu accedir-hi:

  • des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesCamins.

  • des del menú de la pestanya de qualsevol diàleg acoblable fent clic sobre i seleccionant: Afegeix una pestanyaCamins,

En el menú Finestres, hi ha una llista de finestres separades que només existeix si almenys un diàleg roman obert. En aquest cas, es pot obrir el diàleg «Camins» des del menú de la imatge: FinestresCamins.

2.3.2. Ús del diàleg dels camins

Cada camí pertany a una imatge: els camins són components de la imatge, com les capes. El diàleg dels camins mostra una llista de tots els camins pertanyents a la imatge activa: el fet d'activar una altra imatge fa que canviï la llista de camins. Si el diàleg dels camins està allotjat en un acoblable de «Capes, canals i camins», podeu veure el nom de la imatge activa en el menú de la imatge en la part superior de l'acoblable. (si no, podeu afegir un menú de la imatge en l'acoblable «Mostra el menú de la imatge» des del menú de la pestanya).

Si esteu familiaritzats amb el diàleg de les capes, té un avantatge, ja que el diàleg dels camins és bastant similar al de les capes. Mostra una llista de tots els camins existents en la imatge, amb quatre elements per a cada camí:

Visibilitat del camí

Una icona d'un «ull obert» si el camí és visible, o un espai en blanc si no ho és. «Visible» vol dir que el traçat del camí es dibuixa sobre la imatge; però això no vol dir que aquest traçat estigui en les dades dels píxels de la imatge, tret que s'hagi representat. En fer clic sobre l'espai del símbol de l'ull es canvia la visibilitat del camí.

Encadena els camins

Un símbol de «cadena» es mostra a la dreta de l'espai del símbol de l'ull si el camí està bloquejat per a les transformacions, o un espai en blanc si no ho està. «Bloqueig per a les transformacions» vol dir que forma part d'un conjunt d'elements (capes, canals, etc.) que es veuran afectats de la mateixa manera per les transformacions (ajusta la mida, rotació, etc.) aplicades a qualsevol d'ells. L'espai-símbol-de-cadena és un commutador: si hi fem clic, fa aparèixer/desaparèixer el símbol de la cadena.

Previsualització de la imatge

Una petita icona que mostra un croquis del camí. Podeu arrossegar la icona cap a una imatge, i es crearà una còpia del camí en aquesta imatge.

Nom del camí

El nom del camí ha de ser únic en la imatge. Un doble clic sobre el nom permet editar-lo. Si el nom que heu escrit ja existeix, se li afegeix un nombre (per exemple, «#1») que el farà únic.

Si la llista no està buida, en un moment donat un dels membres és el camí actiu de la imatge, que serà el subjecte de les operacions que es realitzin mitjançant el menú del diàleg o els botons de baix: el camí actiu es mostra ressaltat en la llista. En fer clic sobre una de les entrades es convertirà en el camí actiu.

Fer clic dret sobre una entrada de la llista obre el Menú camins, també hi podeu accedir des del diàleg del menú de la pestanya.

2.3.3. Botons

Tots els botons de la part inferior del diàleg corresponen a una entrada del menú Camins (s'hi accedeix fent doble clic en una entrada de la llista de camins), però algunes tenen opcions extra, que s'obtenen pressionant al mateix temps una tecla modificadora i el botó.

Camí nou

Mireu Camí nou. En mantenir premuda la tecla Maj hi apareix un diàleg que permet assignar un nom al camí nou (encara buit).

Apuja el camí

Mireu Apuja el camí.

Abaixa el camí

Mireu Abaixa el camí.

Duplica el camí

Mireu Duplica el camí.

Camí a la Selecció

Converteix el camí en una selecció; mireu Camí a la selecció. Té tecles modificadores per a ajustar la manera en què la selecció nova interactua amb la selecció existent:

Modificadors Acció
Cap Reemplaça la selecció existent
Maj Afegeix a la selecció
Ctrl Sostreu de la selecció
Maj+Ctrl Interseca amb la selecció.
Selecció cap al camí

En mantenir premuda la tecla Maj apareix el diàleg Opcions avançades, que probablement només és útil per als desenvolupadors del GIMP.

Pinta seguint el camí

Mireu Traça el camí.

Suprimeix el camí

Suprimeix el camí elimina el camí actual seleccionat.

2.3.4. El menú contextual dels «Camins»

Figura 15.15. El menú contextual dels «Camins»

El menú contextual dels «Camins»

El menú Camins es pot obrir fent clic dret sobre una entrada del camí en la llista del diàleg dels camins, o escollint l'entrada superior (Menú Camins) des del menú de la pestanya del diàleg del camí. Aquest menú dóna accés a la majoria de les operacions que afecten els camins.

Eina Camí

L'Eina camins és una manera alternativa d'activar l'eina camins, s'utilitza per a crear i gestionar els camins. També podeu activar-la des de la caixa d'eines, o amb la tecla drecera B (per Bézier).

Edita els atributs del camí

Edita els atributs del camí obre un petit diàleg que permet canviar el nom del camí. També es pot fer amb un doble clic sobre la llista del diàleg dels camins.

Camí nou

Camí nou crea un nou camí, l'afegeix a la llista del diàleg dels camins i el converteix en el camí actiu per a la imatge. Apareix un diàleg que permet donar un nom al camí. El camí nou es crea sense punts d'ancoratge, cal utilitzar l'eina camins per donar-ne i utilitzar-ne.

Apuja el camí

Apuja el camí mou el camí un espai més amunt en la llista del diàleg dels camins. La posició dins la llista no és important, només serveix per a mantenir les coses organitzades.

Abaixa el camí

Abaixa el camí mou el camí un espai cap avall en la llista del diàleg dels camins. La posició d'un camí dins la llista no és important, només serveix per a mantenir les coses organitzades.

Duplica el camí

«Duplica el Camí» crea una còpia del camí actiu, li assigna un nom únic, l'afegeix a la llista del diàleg dels camins, i el converteix en la capa activa de la imatge. La còpia serà visible només si el camí original és visible.

Suprimeix el camí

Suprimeix el camí elimina el camí actual seleccionat.

Fusiona els camins visibles

Fusiona els camins visibles agafa tots els camins de la imatge que són visibles (totes les que mostren símbols d'«ulls oberts» en el diàleg dels camins). i els fon en un sol camí. Pot ser útil si els voleu traçar de la mateixa manera.

Camí a la selecció; Afegeix a la selecció; Sostreu des de la selecció; Interseca amb la selecció

Totes aquestes ordres converteixen la capa activa en una selecció, i llavors la combina amb la selecció existent de la manera especificada. («Camí a la selecció» descarta la selecció existent i la reemplaça per una creada a partir del camí) Si cal, qualsevol component no tancat del camí es tancarà connectant l'últim punt d'ancoratge amb el primer mitjançant una línia recta. El «caminet de formiguetes» per a la selecció resultant hauria de seguir de prop el camí, però no espereu que la correspondència sigui perfecta.

Selecció cap al camí

Es pot accedir a aquesta operació per diverses maneres:

  • Des de la barra del menú de la imatge, amb SeleccionaCap al camí

  • Des del menú del diàleg dels camins, amb Selecció cap al camí.

  • Des del botó Selecció cap al camí en la part inferior del diàleg dels camins.

Selecció cap al camí crea un camí nou a partir de la selecció de la imatge. En la majoria dels casos el camí resultant seguirà de prop el «caminet de formiguetes» de la selecció, però la correspondència normalment no és perfecta.

Convertir una màscara de selecció bidimensional en un camí d'una dimensió comporta alguns algorismes complexes: es pot alterar la manera de fer utilitzant les Opcions avançades, s'hi accedeix mantenint premuda la tecla Maj i fent clic al botó Selecció cap al camí en la part inferior del diàleg dels camins. Això obre el diàleg d'opcions avançades, que permet seleccionar entre 20 opcions i variables diferents, totes amb noms enigmàtics. Les opcions avançades van dirigides només a desenvolupadors, i l'ajuda queda fora d'aquesta documentació. En general, Selecció cap al camí funciona bé, i no cal preocupar-se.

Traça el camí

Es pot accedir a aquesta operació per diverses maneres:

  • Des d'una barra del menú de la imatge, EditaTraça el camí

  • Des del menú del diàleg dels camins, Traça el camí.

  • Des del botó Pinta seguint el camí en la part inferior del diàleg dels camins.

  • Des del botó Traça el camí en les Opcions d'eina de l'Eina camins.

«Traça el camí» representa el camí actiu sobre la capa activa de la imatge, amb una gran varietat d'estils de línies i opcions de la traça. Consulteu la secció Traça per a obtenir més informació.

Copia el camí

Copia el camí còpia el camí actiu al porta-retalls dels camins, que permet enganxar-lo en una altra imatge.

[Suggeriment] Suggeriment

També podeu copiar i enganxar el camí arrossegant la seva icona des del diàleg dels camins en la imatge de destinació.

[Nota] Nota

Quan copieu un camí en una imatge, no serà visible. S'ha de fer visible en el diàleg dels camins.

Enganxa al camí

Enganxa el camí crea un nou camí a partir dels continguts del porta-retalls dels camins, l'afegeix a la llista en el diàleg dels camins, i el converteix en un camí actiu. Si el porta-retalls està buit, l'opció està desactivada.

Importa el camí

Importa el camí crea un camí nou a partir d'un fitxer SVG: apareix un selector de fitxers que permet navegar fins al fitxer desitjat. Consulteu la secció Camins per obtenir més informació sobre els fitxers SVG i com es relacionen amb els camins del GIMP.

Exporta el camí

Exporta el camí permet desar un camí en un fitxer en format SVG. Podeu afegir aquest camí a qualsevol imatge del GIMP mitjançant l'ordre Importa el camí o importar-lo a un programa de gràfics vectorials com el Sodipodi o l'Inkscape. Consulteu la secció Camins per obtenir més informació sobre els fitxers SVG i com es relacionen amb els camins del GIMP.