2.3. Modes de les capes d'enfosquiment

The «Darken» group contains layer modes that make the result darker.

Només enfosqueix

Figura 8.20. Exemple per al mode capa «Només enfosqueix»

Exemple per al mode capa «Només enfosqueix»

Top layer at 100% opacity using «Darken only» mode.


El mode Només enfosqueix compara cada component de cada píxel en la capa superior amb el corresponent de la capa inferior i usa el valor més petit en la imatge resultant. Les capes completament blanques no tenen efecte sobre la imatge final i les completament negres donen una imatge negra.

El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

Lumi/només enfosqueix la luminància

Figura 8.21. Example for layer mode «Luma/luminance darken only»

Example for layer mode «Luma/luminance darken only»

Top layer at 100% opacity using «Luma/Luminance Darken only» mode.


Luma/luminance Darken only mode compares the luminance of each pixel in the upper layer with the corresponding one in the lower layer and uses the smaller value in the resulting image. Completely white layers have no effect on the final image and completely black layers result in a black image. Luma is the perceptual version of Luminance.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Multiplica

Figura 8.22. Exemple per al mode capa «Multiplica»

Exemple per al mode capa «Multiplica»

Top layer at 100% opacity using «Multiply» mode.


Multiply mode multiplies the pixel values of the upper layer with those of the layer below it. The result is usually a darker image. If either layer is white, the resulting image is the same as the other layer. If either layer is black, the resulting image is completely black.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Crema

Figura 8.23. Exemple per al mode capa «Crema»

Exemple per al mode capa «Crema»

Top layer at 100% opacity using «Burn» mode.


Burn mode inverts the pixel value of the lower layer, divides that by the pixel value of the upper layer, then inverts the result. It tends to make the image darker, somewhat similar to «Multiply» mode.

En fotografia, és una tècnica que s'usa en la cambra fosca per incrementar l'exposició d'àrees particulars de la imatge. Fa que apareguin detalls en les zones més il·luminades. Quan s'usa per a aquest propòsit, pot funcionar millor treballar amb imatges en escala de grisos i utilitzant una eina de pintura en lloc del mode capa.

Enfosquiment lineal

Figura 8.24. Example for layer mode «Linear burn»

Example for layer mode «Linear burn»

Top layer at 100% opacity using «Linear Burn» mode.


Linear Burn mode adds the pixel values of the upper and lower layers, and then subtracts 1.0. It tends to make the image darker, somewhat similar to «Multiply» mode.