3.13. Memòria intermèdia

Figura 16.19. El submenú «Memòries intermèdies» del menú «Edita»

El submenú «Memòries intermèdies» del menú «Edita»

Les ordres d'aquest submenú operen amb Memòries intermèdies amb nom. Es pot fer servir el diàleg de Memòries intermèdies per a veure i gestionar totes les memòries intermèdies creades.

3.13.1. Activa el submenú

Podeu accedir a aquest submenú des del menú de la imatge: EditaMemòries intermèdies.

3.13.2. Entrades de submenú

Retalla i anomena…

L'ordre Retalla i anomena... retalla el contingut de la selecció de la capa actual de la mateixa manera, però en lloc de guardar-ne els continguts en el porta-retalls global, els guarda en una memòria intermèdia especial amb el nom que li poseu en el diàleg emergent.

Copia i anomena…

L'ordre Copia i anomena… copia el contingut de la selecció de la capa actual de la mateixa manera, però en lloc de guardar-ne els continguts en el porta-retalls global, els guarda en una memòria intermèdia especial amb el nom que li poseu en el diàleg emergent.

Copia l'objecte visible…

L'ordre Copia l'objecte visible… copia el contingut de la selecció de la capa actual de la mateixa manera, però en lloc de guardar-ne els continguts en el porta-retalls global, els guarda en una memòria intermèdia especial amb el nom que li poseu en el diàleg emergent.

Enganxa l'objecte amb nom…

L'ordre Enganxa l'objecte amb nom fa aparèixer el diàleg de Memòries intermèdies. Quan se'n selecciona una, i es fa clic en un dels botons de la part inferior, es pot triar Enganxa memòria intermèdia, Enganxa memòria intermèdia a o Enganxa memòria intermèdia com a nou.