4.4. Pas alt

4.4.1. Resum

In sound processing, a high-pass filter filters high frequencies above a threshold. In digital images, frequency refers to sudden changes in brightness or color in neighboring pixels. The High Pass filter filters high essential details, and larger scale gradients are removed. This result, combined with the original image and "Soft Light" or "Hard Light" merge mode, is used to sharpen images. It enhances fine details.

4.4.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraPas alt....

4.4.3. Opcions

Figura 17.33. Opcions del filtre Pas alt

Opcions del filtre Pas alt

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són habituals als filtres basats en GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Desviació tipus

Si augmenta aquesta desviació estàndard baixa el llindar del filtre i es tenen en compte més detalls de la imatge per al tractament.

Contrast

Augmenta/Disminueix el contrast dels detalls tractats.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

4.4.4. Utilitzant filtre Pas alt

Procediment 17.1. Perfilant

  1. Obriu la vostra imatge:

  2. Duplica la capa:

    Aquesta capa duplicada es converteix en la capa activa.

  3. Obriu el filtre de Pas alt.

  4. Canvieu el mode a llum suau (proveu també amb llum forta).

  5. Configuració i visionat en el llenç