4.4. Pas alt

4.4.1. Resum

En el processament de so, un filtre de pas alt filtra freqüències altes per sobre d'un llindar. A les imatges digitals, la freqüència fa referència a canvis bruscos de brillantor o de color en píxels veïns. El filtre Pas alt filtra detalls essencials elevats i s'eliminen els degradats a escala més gran. Aquest resultat, combinat amb la imatge original i amb el mode fusió «Llum suau» o «Llum dura», s'utilitza per realçar les imatges.

4.4.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraPas alt....

4.4.3. Opcions

Figura 17.33. Opcions del filtre «Pas alt»

Opcions del filtre «Pas alt»

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són habituals als filtres basats en GEGL. Consulteu Secció 2, «Característiques comunes».

Desviació tipus

Si augmenta aquesta desviació estàndard baixa el llindar del filtre i es tenen en compte més detalls de la imatge per al tractament.

Contrast

Augmenta/Disminueix el contrast dels detalls tractats.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.

4.4.4. Utilitzant filtre Pas alt

Procediment 17.1. Perfilant

  1. Obriu la vostra imatge:

  2. Duplica la capa:

    Aquesta capa duplicada es converteix en la capa activa.

  3. Obriu el filtre de Pas alt.

  4. Canvieu el mode a llum suau (proveu també amb llum forta).

  5. Configuració i visionat en el llenç