4.4. Pas alt

4.4.1. Resum

En el processament de so, un filtre de pas alt filtra freqüències altes per sobre d'un llindar. A les imatges digitals, la freqüència fa referència a canvis bruscos de brillantor o de color en píxels veïns. El filtre Pas alt filtra detalls essencials elevats i s'eliminen els degradats a escala més gran. Aquest resultat, combinat amb la imatge original i amb el mode fusió «Llum suau» o «Llum dura», s'utilitza per realçar les imatges.

4.4.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraPas alt....

4.4.3. Opcions

Figura 17.39. Opcions del filtre «Pas alt»

Opcions del filtre «Pas alt»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Desviació tipus

Si augmenta aquesta desviació estàndard baixa el llindar del filtre i es tenen en compte més detalls de la imatge per al tractament.

Contrast

Augmenta/Disminueix el contrast dels detalls tractats.

4.4.4. Utilitzant filtre Pas alt

Procediment 17.1. Perfilant

  1. Obriu la vostra imatge:

  2. Duplica la capa:

    Aquesta capa duplicada es converteix en la capa activa.

  3. Obriu el filtre de Pas alt.

  4. Canvieu el mode a llum suau (proveu també amb llum forta).

  5. Configuració i visionat en el llenç