6.11. Ombra caiguda (antic)

6.11.1. Panoràmica

Figura 17.138. Exemple del filtre «Ombra caiguda (antic)»

Exemple del filtre «Ombra caiguda (antic)»

Imatge original

Exemple del filtre «Ombra caiguda (antic)»

Després de l'aplicació del filtre «Ombra caiguda (antic)» (fons blanc afegit manualment)


Aquest filtre afegeix una ombra a la selecció o a la imatge, si no hi ha cap selecció activa. Si cal, el filtre canvia la mida de la imatge per tal de mostrar l'ombra.

Podeu triar el color, la posició i la mida de l'ombra.

Tingueu en compte que el filtre no afegeix una capa del fons per a fer l'ombra visible. El fons és ombra transparent. El fons blanc en l'exemple de dalt no s'ha creat pel filtre, però s'hi ha afegit més tard perquè es pugui veure l'ombra.

6.11.2. Activeu el filtre

You can find this filter in the image menu through FiltersLight and ShadowDrop Shadow (legacy)….

6.11.3. Opcions

Figura 17.139. Opcions del filtre «Ombra caiguda (antic)»

Opcions del filtre «Ombra caiguda (antic)»

Desplaçament en X, Desplaçament en Y

La capa que conté l'ombra caiguda es mou horitzontalment per X píxels i verticalment per Y píxels. El desplaçament X i Y determina on es trobarà l'ombra en relació a la imatge. Els valors alts fan que la font de llum imaginària sembli que estigui lluny en direcció horitzontal o vertical, i els valors baixos fan que es vegi més a prop de la imatge.

El desplaçament pot ser negatiu, portant l'ombra a l'esquerra de la imatge si X < 0, o per sobre si Y < 0.

Si no hi ha cap selecció activa, cal activar Permetre redimensionar per a veure'n l'efecte.

Radi del difuminat

Després de crear l'ombra, un difuminat gaussià amb el radi especificat, s'aplicarà a la capa de l'ombra donant-li un efecte realista. Pot ser necessari activar l'opció Permetre redimensionar, ja que el difuminat amplia l'ombra.

Color

L'ombra pot tenir qualsevol color. Feu clic al botó i escolliu un color quan aparegui la finestra de selecció.

Figura 17.140. Exemple de color de l'«Ombra caiguda»

Exemple de color de l'«Ombra caiguda»

Opacitat

L'opacitat de l'ombra és l'opacitat de la capa nova que conté l'ombra (mireu la Secció 1.1, Secció 1.1, «Propietats de la capa» Propietats de la capa). El valor per defecte és 80%, però podeu triar un valor entre 0 (totalment transparent) i 100 (totalment opac). Després d'aplicar el filtre a una imatge, podeu canviar l'opacitat en el diàleg de capes.

Permet redimensionar

Si està activat, el filtre redimensionarà la imatge si cal fer lloc a l'ombra. La nova mida dependrà de la mida de la selecció, el radi del difuminat i el desplaçament de l'ombra.