11. REVISIONS FUTURES D'AQUESTA LLICÈNCIA

La Free Software Foundation pot publicar versions noves i revisades de la Llicència de documentació lliure GNU. Aquestes versions noves seran similars en esperit a la present versió, però poden diferir en detalls per a solucionar problemes o interessos nous. Consulteu http://www.gnu.org/copyleft/.

Cada versió de la llicència té un número de versió que la distingeix. Si el document especifica que s'aplica una versió numerada en particular d'aquesta llicència o qualsevol versió posterior, teniu l'opció de seguir els termes i condicions de la versió especificada o qualsevol posterior que hagi estat publicada (no com a esborrany) per la Free Software Foundation. Si el document no especifica un número de versió d'aquesta llicència, podeu triar qualsevol versió que hagi estat publicada (no com a esborrany) per la Free Software Foundation.