11. REVISIONS FUTURES D'AQUESTA LLICÈNCIA

La Free Software Foundation pot publicar versions noves i revisades de la Llicència de documentació lliure GNU. Aquestes versions noves seran similars en esperit a la present versió, però poden diferir en detalls per a solucionar problemes o interessos nous. Consulteu http://www.gnu.org/copyleft/.

Cada versió de la llicència té un número de versió que la distingeix. Si el document especifica que s'aplica una versió numerada en particular d'aquesta llicència «o qualsevol versió posterior», teniu l'opció de seguir els termes i condicions de la versió especificada o qualsevol posterior que hagi estat publicada (no com a esborrany) per la Free Software Foundation. Si el document no especifica un número de versió d'aquesta llicència, podeu triar qualsevol versió que hagi estat publicada (no com a esborrany) per la Free Software Foundation.