5. Filtres de distorsions

Figura 17.53. Menú dels filtres de distorsions

Menú dels filtres de distorsions

5.1. Introducció

Els filtres Distorsions transformen la imatge de diferents maneres.