5. Filtres Distorsions

Figura 17.45. Menú de filtres Distorsions

Menú de filtres Distorsions

5.1. Introducció

Els filtres Distorsions transformen la imatge de diferents maneres.